Szkolenia

Nowości w przygotowaniu i realizacji zamierzeń budowlanych. Najnowsze prawo i orzecznictwo w komentarzach [ON-LINE]

Zapisz się na szkolenie

1. Omówienie zmian Prawa budowlanego, kiedy i jakie przepisy wejdą w życie.

2. Dysponowanie nieruchomością na cele budowlane w warunkach różnych inwestorów, w tym spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych. Prawo i najnowsze orzecznictwo.

3. Prawo budowlane a normy przepisów techniczno-budowlanych.
3.1. Kiedy i na jakiej podstawie możliwe są rozwiązania zamienne. Prawo i najnowsze orzecznictwo.
3.2. Czy normy techniczno-budowlane w zakresie bezpieczeństwa pożarowego mają zastosowanie do obiektów starych.

4. Warunki projektowania po zmianie Prawa budowlanego i innych ustaw. Prawo i najnowsze orzecznictwo.
4.1. Projekt budowlany i jego części, w tym o zgodności projektu technicznegoz projektem zagospodarowania działki i projektem architektoniczno-budowlanym.
4.2. Warunki uzgadniania projektu z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych i z organem PSP.
4.3. Dopuszczalne zmiany w projekcie zatwierdzonym/ostemplowanym.
4.4. Pułapki czyhające na inwestora po zakończeniu budowy.

5. Zamierzenia budowlane wymagające pozwolenia na budowę; wymagające zgłoszenia budowy i robotach niewymagający ani pozwolenia na budowę ani zgłoszenia budowy – szczegółowe omówienie.

6. Nowe warunki kierowania budową i prowadzenie dokumentacji budowy.
6.1. Obowiązki w zakresie kierowania budową.
6.2. Prowadzenie dokumentacji budowy w czasie budowy i po jej zakończeniu.
6.3. Dziennik budowy po staremu i po nowemu – przechowanie, udostępnianie.

7. Samowolne zmiany sposobu użytkowania budynku a ich legalizacja. Legalizacja samowoli budowlanych po staremu i po nowemu.

8. Kto i kiedy powinien założyć KOB; KOB po staremu i po nowemu.

Eugenia ŚLESZYŃSKA
Jest autorem książek dotyczących gospodarki i zarządzania nieruchomościami, w których omawiane są zagadnienia prawne, rachunkowo-finansowe i podatkowe. W szczególności specjalizuje się w różnych aspektach zarządzania nieruchomościami, w tym także wspólnot mieszkaniowych.

Wykładowca na seminariach i szkoleniach oraz akademicki, w zakresie tematyki związanej z gospodarką nieruchomościami i zarządem nieruchomościami.

Niektóre książki, wydane przez wyd. Wolters Kluwer:
„Nieruchomości. Zagadnienia prawne i zarząd”,
„Przegląd, konserwacja i roboty budowlane w zarządzanym budynku”
„Obowiązki właścicieli obiektów budowlanych oraz inwestorów”
„Rachunkowość i podatki wspólnoty mieszkaniowej”
„Gospodarka, rachunkowość, podatki oraz rozrachunki wspólnoty mieszkaniowej”

Niektóre książki wydane przez wyd. MINIGO:
„Podatek od nieruchomości”, „Kaucja mieszkaniowa w sieci prawa i orzecznictwa”, „Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne”, „Zarządzanie informacją i tajemnicą w firmie. Przewodnik po prawie o ochronie prywatności oraz o dostępie do informacji”, „Zwrot kapitału, czyli jak pogodzić interes właściciela nieruchomości z interesem lokatora”, „O usłudze zarządzania nieruchomością”, „Podstawy prawne działalności zawodowej zarządcy nieruchomości w Polsce i UE”.

Nowy termin wkrótce

590 zł netto
(materiały szkoleniowe, imienne certyfikaty, konsultacje z ekspertem)