Szkolenia

Nowości w podatkach oraz składkach wspólnoty mieszkaniowej po zmianach od 1 lipca 2022 r. [ON-LINE]

Zapisz się na szkolenie

1. Działalność wspólnoty i skutki zdarzeń w jej ewidencji rachunkowej oraz podatkowej. Jakie podatki powinna płacić wspólnota, czy powinna także płacić podatek od nieruchomości? Czy obowiązki podatkowe obejmują także „małe wspólnoty”? Nowe orzecznictwo.

2. Ewidencja rachunkowa wspólnoty po nowemu. Jak przystosować ewidencje i sprawozdawczość do nowych przepisów podatkowych i innych przepisów? Omówienie zmian i orzecznictwa.

3. Fakturowanie – zwykłe faktury a faktury VAT w warunkach dz. wspólnoty i jej sprzedaży towarów i usług. Fakturowanie w warunkach wspólnoty „garażowej”. Omówienie zmian przepisów.

4. Wspólnota jako podmiot zatrudniający osoby fizyczne i jej nowe obowiązki jako płatnika podatku PDOF i jako płatnika składek wobec ZUS. Omówienie zmian przepisów.
4.1. Nowe obowiązki płatnika według ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Nowe pojęcie „roku składkowego”, czyli jak i kiedy obliczać i płacić zaliczki do ZUS-u.
4.2. Nowe obowiązki płatnika według ustawy o podatku dochodowym PDOF.
4.3. Co ze składkami zdrowotnymi? Skutki „nielegalnego zatrudnienia”.
4.4. Rozliczenia miesięczne i roczne po nowemu.

5. Skutki podatkowe i oskładkowanie wynagrodzenia członkowi zarządu wspólnoty. Jakie są skutki podatkowe umorzenia należności osobie fizycznej – właścicielowi lokali? Jakie są obowiązki wspólnoty? Omówienie zmian przepisów.

6. Czy wspólnota zatrudniająca osobę fizyczną podlega przepisom ustawy o pracowniczych planach kapitałowych? Omówienie zmian przepisów.

7. Nowe obowiązki nabywcy towarów i usług. Jak płacić faktury dostawcy, na której napisano MPP? Biała lista a zapłata dostawcy. Rygory i sankcje. Omówienie zmian przepisów.

8. Specyfika rozrachunków z tytułu dostawy mediów do lokali właścicieli w warunkach wspólnoty lokali mieszkalnych oraz w warunkach wspólnoty samych lokali użytkowych [np. wspólnota garażowa]. Omówienie zmian przepisów.

9. Nowe obowiązki wspólnoty jako sprzedawcy towarów i usług, w tym dostawa mediów do lokali mieszkalnych oraz w warunkach wspólnoty samych lokali użytkowych [np. wspólnota garażowa]. Omówienie zmian przepisów.
9.1. Obowiązki zwykłego podatnika. Czy wspólnota powinna się zarejestrować?
9.2. Obowiązki podatnika VAT czynnego, w tym obowiązki wspólnoty garażowej.
a) Nowe zasady rozrachunków z organem podatkowym.
b) Prawo do odliczeń podatku VAT.
c) Faktury korygujące wystawione a faktury korygujące otrzymane od dostawcy – po nowemu.
d) JPK_VAT – po nowemu, rygory i sankcje.

10. Podatek dochodowy od osób prawnych i obowiązki wspólnoty, w tym w warunkach wspólnoty samych lokali użytkowych [np. wspólnota garażowa]. Omówienie zmian przepisów.
10.1. Ewidencja podatkowa, przychody podatkowe i KUP.
10.2. Zasady rozrachunków z organem podatkowym.
10.3. Omówienie zwolnień od PDOP, w tym źródło wolne od podatku a pułapki podatkowe. Korekta rozrachunku w zw. z art. 25 ust. 4 ustawy. Czy to dotyczy wspólnoty garażowej? Jak rozliczać stratę na źródle wolnym od podatku?
10.4. Zeznanie podatkowe. Czy do CIT-8 trzeba załączyć sprawozdanie finansowe?

11. Podatki wspólnoty po ustaniu jej bytu prawnego, np. po podziale nieruchomości.

12. Odpowiedzialność podmiotu za zobowiązania podatkowe i za prowadzenie ewidencji podatkowych. Kto odpowiada – zarząd wspólnoty, czy księgowy firmy usługowej?

13. Warunki obsługi księgowo-podatkowej według PKWIU i nowe wymagania wobec księgowego.

14. Nowe przepisy Ordynacji podatkowej i nowe rygory Kodeksu karnego skarbowego wobec podatnika i wobec księgowego. Omówienie zmian przepisów.

Eugenia ŚLESZYŃSKA
Jest autorem książek dotyczących gospodarki i zarządzania nieruchomościami, w których omawiane są zagadnienia prawne, rachunkowo-finansowe i podatkowe. W szczególności specjalizuje się w różnych aspektach zarządzania nieruchomościami, w tym także wspólnot mieszkaniowych.

Wykładowca na seminariach i szkoleniach oraz akademicki, w zakresie tematyki związanej z gospodarką nieruchomościami i zarządem nieruchomościami.

Niektóre książki, wydane przez wyd. Wolters Kluwer:
„Nieruchomości. Zagadnienia prawne i zarząd”,
„Przegląd, konserwacja i roboty budowlane w zarządzanym budynku”
„Obowiązki właścicieli obiektów budowlanych oraz inwestorów”
„Rachunkowość i podatki wspólnoty mieszkaniowej”
„Gospodarka, rachunkowość, podatki oraz rozrachunki wspólnoty mieszkaniowej”

Niektóre książki wydane przez wyd. MINIGO:
„Podatek od nieruchomości”, „Kaucja mieszkaniowa w sieci prawa i orzecznictwa”, „Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne”, „Zarządzanie informacją i tajemnicą w firmie. Przewodnik po prawie o ochronie prywatności oraz o dostępie do informacji”, „Zwrot kapitału, czyli jak pogodzić interes właściciela nieruchomości z interesem lokatora”, „O usłudze zarządzania nieruchomością”, „Podstawy prawne działalności zawodowej zarządcy nieruchomości w Polsce i UE”.

20 lipca 2022 r. On-line

590 zł netto
(materiały szkoleniowe, imienne certyfikaty, konsultacje z ekspertem)