Szkolenia

Nowelizacja prawa budowlanego w 2020 r. – znaczenie prawne i praktyczne dla rynku nieruchomości [ON-LINE]

Zapisz się na szkolenie

1. Zakres i uzasadnienie uchwalonej nowelizacji ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane.

2. Zmiany związane z procedurą przygotowania realizacji inwestycji przez inwestora-katalog dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia robót budowlanych po nowelizacji ustawy prawo budowlane.

3. Nowy podziała projektu inwestycji na; projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany i projekt techniczny.

4. Organy właściwe do przyjęcia i weryfikacji dokumentacji budowlanej od inwestora, nowe terminy i sankcje dla podmiotów związane z uzgodnieniami dotyczącymi projektów.

5. Katalog robót budowlanych i zasady ich realizacji związane z formą rozpoczęcia robót budowlanych – decyzja o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych.

6. Katalog robót budowlanych i obiektów nie wymagających decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia robót budowlanych.

7. Zmiany związane z wykonywaniem, wymianą i remontem instalacji gazowych w istniejących obiektach budowlanych oraz bezpieczeństwem pożarowym obiektów budowlanych.

8. Objęcie obowiązkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę robót budowlanych i obiektów budowlanych z urzędu lub na wniosek inwestora – szczegółowe uregulowania.

9. Katalog zmian istotnych i nieistotnych po nowelizacji ustawy prawo budowlane wraz z nowymi zasadami zmiany przeznaczenia części lub całości obiektu budowlanego.

10. Nowe zasady legalizacji obiektów budowlanych lub ich części, które zostały wykonane przed 20 laty.

11. Szczegółowa procedura związana z w/w formą legalizacji obiektów budowlanych lub ich części.

12. Inne zmiany istotne dla właścicieli, użytkowników i zarządców nieruchomości.

Adam KUDYK
Prawnik z wieloletnim doświadczeniem specjalizujący się w obsłudze inwestycji, prowadzący obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych. Doświadczony trener i wykładowca dla grup zawodowych związanych z rynkiem nieruchomości; specjalizacja w zakresie umów: sprzedaży, najmu, dzierżawy i innych związanych z obrotem nieruchomościami, postępowań prawnych związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości i innych zagadnień z dziedziny nieruchomości oraz obsługi firm deweloperskich i zagranicznych inwestorów. Autor publikacji prasowych i licznych opinii i komentarzy z branży nieruchomości.

Termin szkolenia zamkniętego do uzgodnienia

390 zł netto
(cena zawiera: materiały szkoleniowe, imienne certyfikaty, indywidualne konsultacje z ekspertem)