Szkolenia

Kontrola stanu technicznego zabezpieczeń pożarowych. Wpływ zmiany działalności na zagrożenie pożarowe i na zmianę strefy pożarowej. Prawo i orzecznictwo [ON-LINE]

Zapisz się na szkolenie

1. Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo pożarowe w budynku. Kto jest stroną w postępowaniu PSP? Czy za bezpieczeństwo pożarowe odpowiadają poza właścicielami obiektów także zarządcy i użytkownicy?
1.1. Wyniki kontroli w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.
1.2. Podmiot zobowiązany i obowiązki z mocy prawa. Kontrola roczna bezpieczeństwa pożarowego, przedmiot i zakres – art. 62 pr. bud.
1.3. Sankcje karne według Kodeksu wykroczeń.

2. Czy normy bezpieczeństwa pożarowego obowiązują także w przypadku budynków wybudowanych pod rządem starych przepisów? Prawo, orzecznictwo, praktyka.

3. Kilka stref pożarowych w budynku, co z tego wynika. Nowa działalność i nowe przeznaczenie lokali a nowe strefy pożarowe. Czy do budynku mieszkalnego ze strefą ZL IV można wprowadzić nową działalność np. poradnię, przedszkole, szkołę? Jakie są warunki prawne wprowadzenia nowej działalności w aspekcie dotychczasowych stref pożarowych?

4. Skutki zmiany sposobu użytkowania w części budynku lub w lokalu. Czy właściciel mieszkalnego może w nim uruchomić usługi gastronomiczne? Czy obowiązują go warunki techniczne dla nowej działalności w aspekcie norm dla stref pożarowych i procedury Prawa budowlanego?

5. Procedury krok po kroku legalnej zmiany sposobu użytkowania i sposobu przeznaczenia budynku lub jego części, według nowego Prawa budowlanego. Projekt budowlany zmian i procedury uzgodnieniowe z komendantem PSP, po zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

6. Czy odstępstwo od projektu budowlanego uzgodnionego z Komendantem PSP jest odstępstwem istotnym czy nieistotnym? Czy nielegalne zmiany mogą być uznane przez organ za samowolę budowlaną? Sankcje i rygory.


7. Jakie skutki wywołuje wprowadzenie nowej strefy pożarowej do budynku zaliczonego do innej strefy pożarowej? Czy użytkownik kondygnacji odpowiada tylko za „swoją ” strefę pożarową?

8. Ochrona przeciwpożarowa budynków po zmianie prawa; co jest nakazane a co jest zakazane?

9. Czy zmiany sposobu użytkowania powinny być przedmiotem kontroli okresowej według art. 62 ust. 1 pkt 4a pr. bud.? Czy wiesz, że masz 3 dni na przeprowadzenie kontroli?

10. Kto odpowiada z mocy prawa za nielegalne zmiany sposobu użytkowania, władający czy sprawca samowoli? Roszczenia cywilne do samowolnika jako do sprawcy szkody.

11. Omówienie zmian Prawa budowlanego.

Eugenia ŚLESZYŃSKA
Jest autorem książek dotyczących gospodarki i zarządzania nieruchomościami, w których omawiane są zagadnienia prawne, rachunkowo-finansowe i podatkowe. W szczególności specjalizuje się w różnych aspektach zarządzania nieruchomościami, w tym także wspólnot mieszkaniowych.

Wykładowca na seminariach i szkoleniach oraz akademicki, w zakresie tematyki związanej z gospodarką nieruchomościami i zarządem nieruchomościami.

Niektóre książki, wydane przez wyd. Wolters Kluwer:
„Nieruchomości. Zagadnienia prawne i zarząd”,
„Przegląd, konserwacja i roboty budowlane w zarządzanym budynku”
„Obowiązki właścicieli obiektów budowlanych oraz inwestorów”
„Rachunkowość i podatki wspólnoty mieszkaniowej”
„Gospodarka, rachunkowość, podatki oraz rozrachunki wspólnoty mieszkaniowej”

Niektóre książki wydane przez wyd. MINIGO:
„Podatek od nieruchomości”, „Kaucja mieszkaniowa w sieci prawa i orzecznictwa”, „Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne”, „Zarządzanie informacją i tajemnicą w firmie. Przewodnik po prawie o ochronie prywatności oraz o dostępie do informacji”, „Zwrot kapitału, czyli jak pogodzić interes właściciela nieruchomości z interesem lokatora”, „O usłudze zarządzania nieruchomością”, „Podstawy prawne działalności zawodowej zarządcy nieruchomości w Polsce i UE”.

Szkolenie zamknięte do uzgodnienia

490 zł netto
(materiały szkoleniowe, imienne certyfikaty, konsultacje z ekspertem)