Szkolenia

Najem komercyjny lokali, budynków i powierzchni z uwzględnieniem specjalnych klauzul w umowach najmu w okresie Covid 19 [ON-LINE]

Zapisz się na szkolenie

1. Podstawy prawne zawierania umów najmu lokali i obiektów użytkowych – zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy kodeks cywilny. Prawidłowa konstrukcja umowy najmu – właściwa reprezentacja stron umowy oraz określenie przedmiotu umowy.

2. Stan faktyczny i techniczny przedmiotu najmu – protokół zdawczo-odbiorczy i dokumentacja fotograficzna, jako podstawa prawidłowego zabezpieczenia interesów zarządcy i właściciela nieruchomości (ograniczenie odpowiedzialności wynajmującego)

3. Najważniejsze postanowienia umowy najmu – sposoby dokonania rozliczeń wzajemnych pomiędzy stronami, dopuszczalny zakres zmian i adaptacji przedmiotu najmu, a klauzule niedozwolone występujące w praktyce.

4. Czynsz najmu – określenie waluty, wysokości i waloryzacji czynszu najmu oraz opłat eksploatacyjnych. Sposoby zabezpieczenia płatności czynszu najmu oraz świadczeń dodatkowych.

5. Czas trwania umowy najmu – terminy i przesłanki wypowiedzenia umowy najmu przez strony umowy, a roszczenie Wynajmującego do wydania przedmiotu najmu – klauzule w umowach najmu na wypadek zakazu prowadzenia działalności gospodarczej w okresie Covid 19.

6. Roszczenia stron związane z umowami najmu – odszkodowania, kary umowne, wraz z dostępnymi formami zabezpieczeń Wynajmującego oraz egzekucją wierzytelności.

7. Formy wstępne najmu a umowy właściwe – umowy przedwstępne, umowy pre-lease, umowy najmu właściwe (zagadnienie daty pewnej).

8. Orzecznictwo sądowe a zasady dokumentacji ad eventum umów najmu.

9. Dodatkowe klauzule w umowach najmu pierwokup, zakaz zbywania nieruchomości – zasada swobody umów.

10. Katalog przyczyn wypowiedzenia umów najmu – przyczyny umowne i ważne przyczyny – klauzula rebus sic stantibus jako instytucja prawa cywilnego służąca rozwiązaniu lub zmianie postanowień zawartych umów w dobie Covid 19.

Adam KUDYK
Prawnik z wieloletnim doświadczeniem specjalizujący się w obsłudze inwestycji, prowadzący obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych. Doświadczony trener i wykładowca dla grup zawodowych związanych z rynkiem nieruchomości; specjalizacja w zakresie umów: sprzedaży, najmu, dzierżawy i innych związanych z obrotem nieruchomościami, postępowań prawnych związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości i innych zagadnień z dziedziny nieruchomości oraz obsługi firm deweloperskich i zagranicznych inwestorów. Autor publikacji prasowych i licznych opinii i komentarzy z branży nieruchomości.

Szkolenie zamknięte do uzgodnienia

450 zł netto
(cena zawiera: materiały szkoleniowe, imienne certyfikaty, indywidualne konsultacje z ekspertem)