Szkolenia

Najczęściej popełniane błędy przy zarządzaniu wspólnotami mieszkaniowymi przez zarządy i zarządców wspólnot mieszkaniowych [ON-LINE]

Zapisz się na szkolenie

1. Podstawy prawne podejmowania uchwał zgodnie z ustawą z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali – tryby, rodzaje i formy głosowań wspólnoty mieszkaniowej.

2. Podział czynności zarządu na zwykłe oraz przekraczające zwykły zarząd nieruchomością wspólną – najczęściej popełniane błędy przez zarządców nieruchomości.
– Do jakich czynności zarząd wspólnoty powinien uzyskać pełnomocnictwo członków wspólnoty;
– Czy zarząd wspólnoty może w dowolnym zakresie wprowadzać zmiany do zawartych umów np. na eksploatację i konserwację, sprzątanie, utrzymanie dźwigów (w szczególności czy samodzielnie może zmieniać wynagrodzenie
za usługi);
– Jakie sprawy – tematy powinny być uregulowane Regulaminami przyjętymi uchwałami wspólnoty;
– Czy można wprowadzić zaliczkę na utrzymanie części wspólnych dla lokali usługowych niższą niż dla pozostałych właścicieli lokali mieszkalnych;
– Zmiana sposobu użytkowania lokalu – czy wymaga zgody wspólnoty.

3. Granica części wspólnych:
– liczniki ciepła, wodomierze – czy należą do części wspólnej czy właściciela, co w przypadku jeśli ich wymiana nastąpiła z funduszu remontowego wspólnoty;
– przewód wentylacyjny przypisany do danego lokalu i wykorzystywany tylko przez jeden lokal – granica części wspólnej przewodu a całego komina wentylacyjnego.

4. Czynności podejmowane na podstawie umowy o zarząd nieruchomością oraz czynności podejmowane na podstawie uchwał podejmowanych przez wspólnotę mieszkaniową – skutki prawne dla zarządcy i wspólnoty mieszkaniowej.

5. Problematyka przeprowadzania przeglądów budowlanych we wspólnocie a dostęp do lokalu. Jakie prawne działania można podjąć w celu zmobilizowania właściciela do udostępnienia lokalu. Odpowiedzialność zarządcy względem WM
z tytułu niewykonania przez firmę zewnętrzną wszystkich wymaganych przepisami przeglądów okresowych, kiedy zarządca może i w jaki sposób wyłączyć się z odpowiedzialności za fakt że właściciele mieszkań nie wpuszczają firmy celem wykonania przeglądu.

6. Praktyka i zakres czynności podejmowanych na podstawie umowy o zarząd nieruchomością oraz uchwał wspólnoty mieszkaniowej.

7. Właściwa treść uchwał zgodnie z praktyką i orzecznictwem sądowym.

8. Podstawy prawne i faktyczne zaskarżania uchwały do Sądu – termin do wniesienia skargi do Sądu i zasady jego obliczania – zagadnienia przywrócenia terminu.

9. Orzecznictwo sądowe w sprawach związanych ze wspólnotami mieszkaniowymi.

10. Służebność gruntowa miejsc postojowych w garażu podziemnym w budynku wspólnoty. Podział kosztów za media, sprzątanie, remonty i konserwację.

11. Nowe pojęcie wspólnoty mieszkaniowej od 1 stycznia 2020 r. oraz zwiększenie roli zarządcy w zakresie zarządzania nieruchomościami lokalowymi na skutek zmiany przepisów.

Adam KUDYK
Prawnik z wieloletnim doświadczeniem specjalizujący się w obsłudze inwestycji, prowadzący obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych. Doświadczony trener i wykładowca dla grup zawodowych związanych z rynkiem nieruchomości; specjalizacja w zakresie umów: sprzedaży, najmu, dzierżawy i innych związanych z obrotem nieruchomościami, postępowań prawnych związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości i innych zagadnień z dziedziny nieruchomości oraz obsługi firm deweloperskich i zagranicznych inwestorów. Autor publikacji prasowych i licznych opinii i komentarzy z branży nieruchomości

Nowy termin wkrótce

550 zł netto
(cena zawiera: materiały szkoleniowe, imienne certyfikaty, indywidualne konsultacje z ekspertem)