Szkolenia

Monitoring nieruchomości wspólnej we wspólnocie mieszkaniowej i rola zarządcy jako procesora danych osobowych [ON-LINE]

Zapisz się na szkolenie

1. Podstawowe zasady i pojęcia związane z przetwarzaniem danych osobowych.

2. Regulacje prawne dotyczące monitoringu.

3. Monitoring jako forma przetwarzania danych osobowych.

4. Wprowadzanie monitoringu we wspólnotach mieszkaniowych.

5. Korzystanie z monitoringu a ochrona danych osobowych.

6. Ochrona prywatności a monitoring, ochrona wizerunku i naruszenie dóbr osobistych.

7. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych jako podstawa powierzenia danych osobowych zarządcy.

8. Zarządca jako procesor danych osobowych – prawa i obowiązki zarządcy.

9. Dokumentowanie przetwarzania danych osobowych przez zarządcę.

10. Naruszenia ochrony danych osobowych a odpowiedzialność zarządcy.

11. Decyzje PUODO dotyczące zarządców nieruchomości i powierzenia przetwarzania danych osobowych.

12. Decyzja UODO – kara dla zarządcy za brak umowy o podpowierzenie przetwarzania wyrok WSA w Warszawie, II SA/Wa 310/20.

Magdalena Druzic
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie. Ukończyła studia podyplomowe Prawo Własności Intelektualnej prowadzone przez Katedrę Prawa Własności Intelektualnej UJ oraz studia podyplomowe z zakresu bezpieczeństwa informacji prowadzone przez Katedrę Polityki Gospodarczej WPIA UJ. Mediator wpisany na listę mediatorów Centrum Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

Posiada bogate doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego dla przedsiębiorców z branży budowlanej, usługowej oraz IT oraz prowadzenia sporów sądowych, w tym z udziałem przedsiębiorców zagranicznych. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, prawie własności intelektualnej, prawie ochrony danych osobowych i prowadzeniu sporów sądowych.

Oprócz wykonywania zawodu radcy prawnego prowadzi szkolenia, w których przybliża uczestnikom zawiłe meandry prawa. Jej celem jest możliwie najprostsze wyjaśnienie pojęć prawnych i przekazanie wiedzy w formie zrozumiałej dla odbiorcy. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu prawa ochrony danych osobowych, prawa gospodarczego, prawa pracy oraz prawa nieruchomości.

Nowy termin wkrótce

490 zł netto
(materiały szkoleniowe, imienne certyfikaty, konsultacje z ekspertem)