Szkolenia

Metodyka głosowania nad uchwałami; co zrobić gdy nie zakończono głosowania ani nie ogłoszono jego wyniku. Prawo, orzecznictwo, praktyka [ON-LINE]

Zapisz się na szkolenie

1. Obowiązkowe działania zarządu wspólnoty oraz organu uchwałodawczego i jego skutki.
1.1. Działania „zarządu kadłubowego” w niepełnym składzie.
1.2. Jakie skutki wywołuje śmierć członka zarządu albo rezygnacja członka zarządu?
1.3. Czy można organizować głosowanie nad uchwałami w trybie dowolnym?

2. Czy zarząd wspólnoty może, w stanie wyższej konieczności, podejmować decyzje gospodarcze bez uchwał właścicieli? Czy taki stan można przegłosować w okresie późniejszym? Metodyczne wskazówki.

3. Kto prowadzi i jak ewidencję rachunkową oraz kto podejmuje decyzje? Podstawa prawna – wskazówki prawne i metodyczne.

4. Czy wiesz, jakie skutki wywołuje niezatwierdzenie sprawozdaniafinansowego oraz brak zatwierdzonego planu gospodarczego i zatwierdzonych opłat na dany rok gospodarczy? Czy można obciążać właścicieli opłatami bez zatwierdzenia opłat na dany rok?

5. Metodyka głosowania w formie tradycyjnej albo zdalnie – w formie kart od głosowania lub w formie elektronicznej. Prawo, orzecznictwo, praktyka. Metodyczne wskazówki.
5.1. Głosowanie tradycyjne.
5.2. Warunki głosowania w formie kart do głosowania; warunki głosowania w formie elektronicznej.
5.3. Uchwała w sprawie przyjęcia metodyki głosowania w drodze indywidualnego zbierania głosów. Metodyczne wskazówki.

6. Lista uprawnionych do głosowania. Kto głosuje, kogo i jak powiadomić o głosowaniu w trybie indywidualnego zbierania głosów? Czy może głosować pełnomocnik i spadkobierca i na jakiej podstawie? Czy można
organizować głosowanie na wniosek właścicieli? Kto i kiedy zbiera głosy i ustala (ogłasza) wynik głosowania? Jak głosuje się, gdy lokal jest przedmiotem współwłasności ułamkowej albo współwłasności łącznej? Czy współwłaściciele ułamkowi lokalu mogą ustanowić pełnomocnika i w jaki sposób? Prawo, orzecznictwo, praktyka.

7. Warunki powiadomienia właścicieli o treści podjętych uchwał w trybie indywidualnego głosowania. Prawo, orzecznictwo, praktyka.

8. Skutki wadliwego głosowania. Uchwała niezgodna z prawem, a uchwała sprzeczna z prawem lub prawnie bezskuteczna. Kiedy właściciel lokalu może wytoczyć powództwo wspólnocie? Prawo, orzecznictwo, praktyka.

Eugenia ŚLESZYŃSKA
Jest autorem książek dotyczących gospodarki i zarządzania nieruchomościami, w których omawiane są zagadnienia prawne, rachunkowo-finansowe i podatkowe. W szczególności specjalizuje się w różnych aspektach zarządzania nieruchomościami, w tym także wspólnot mieszkaniowych.

Wykładowca na seminariach i szkoleniach oraz akademicki, w zakresie tematyki związanej z gospodarką nieruchomościami i zarządem nieruchomościami.

Niektóre książki, wydane przez wyd. Wolters Kluwer:
„Nieruchomości. Zagadnienia prawne i zarząd”,
„Przegląd, konserwacja i roboty budowlane w zarządzanym budynku”
„Obowiązki właścicieli obiektów budowlanych oraz inwestorów”
„Rachunkowość i podatki wspólnoty mieszkaniowej”
„Gospodarka, rachunkowość, podatki oraz rozrachunki wspólnoty mieszkaniowej”

Niektóre książki wydane przez wyd. MINIGO:
„Podatek od nieruchomości”, „Kaucja mieszkaniowa w sieci prawa i orzecznictwa”, „Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne”, „Zarządzanie informacją i tajemnicą w firmie. Przewodnik po prawie o ochronie prywatności oraz o dostępie do informacji”, „Zwrot kapitału, czyli jak pogodzić interes właściciela nieruchomości z interesem lokatora”, „O usłudze zarządzania nieruchomością”, „Podstawy prawne działalności zawodowej zarządcy nieruchomości w Polsce i UE”.

Nowy termin wkrótce

590 zł netto
(materiały szkoleniowe, imienne certyfikaty, konsultacje z ekspertem)