Szkolenia

Izolacyjność akustyczna w budownictwie mieszkaniowym [ON-LINE]

Zapisz się na szkolenie

1. Podstawowe pojęcia akustyczne: jak działa aparat słuchowy, co to decybel i jakie są miary głośności:
a. Dźwięk, hałas, rozprzestrzenianie się dźwięku w środowisku i w budynkach.
b. Podstawowe miary: ciśnienie akustyczne, poziom ciśnienia akustycznego, decybele.
c. Częstotliwość, pasma oktawowe i tercjowe.

2. Izolacyjność akustyczna:
a. Przenikanie dźwięku przez przegrodę – wprowadzenie.
b. Izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych.
I. Podstawowe miary.
II. Sposoby wyznaczania.
c. Izolacyjność akustyczna od dźwięków uderzeniowych.
I. Podstawowe miary.
II. Sposoby wyznaczania.
d. Przenoszenie boczne i wypadkowa izolacyjność akustyczna.
e. Pogłos, hałas pogłosowy.

3. Polskie normy:
a. Podstawa prawna (Prawo Budowlane, rozporządzenie Ministra Infrastruktury).
b. PN-B-02151-2:2018-01 (dopuszczalne wartości poziomu dźwięku).
c. PN-B-02151-3:2015-10 (izolacyjność akustyczna przegród wewnętrznych i zewnętrznych w budynkach).
d. PN-B-02151-4:2015-06 (hałas pogłosowy).
e. PN-B-02151-5:2017-10 (budynki o podwyższonym standardzie akustycznym).

4. Projektowanie pod kątem akustyki:
a. Prawo masy, separacja.
b. Przykłady przegród wewnętrznych.
c. Przykłady przegród zewnętrznych.
d. Łączenia między przegrodami.
e. Najczęstsze błędy na etapie projektowania i budowania.
f. Sposoby poprawy izolacyjności akustycznej.
g. Check-lista projektanta.

dr Jarosław Gil
Konsultant akustyczny, zajmujący się doradztwem z zakresu akustyki. Tytuł doktora zdobył badając izolacyjność akustyczną przegród między pomieszczeniami, w których wykonywana jest muzyka.
Wykonawca audytów projektów budynków mieszkalnych pod kątem akustyki oraz wielu projektów akustycznych sal koncertowych i widowiskowych. Sprawował nadzór akustyczny przy budowie studia nagraniowego Filharmonii Narodowej w Warszawie oraz studia nagraniowego przy Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu.
Autor poradnika „Izolacyjność akustyczna w budownictwie mieszkaniowym”.

Szkolenie zamknięte do uzgodnienia

590 zł netto
(cena zawiera: materiały szkoleniowe, imienne certyfikaty, konsultacje z ekspertem)