Szkolenia

Garażowanie aut elektrycznych w budynkach i budowa punktów ładowania według ustawy o elektromobilności i innych ustaw [ON-LINE]

Zapisz się na szkolenie

1. Warunki techniczne użytkowania budynków ze zlokalizowanymi garażami, miejscami do parkowania dla samochodów. Prawo, orzecznictwo, praktyka.
1.1. Warunki użytkowania garaży w budynkach – według norm przepisów techniczno-budowlanych,
1.2. Warunki bezpieczeństwa pożarowego – według norm przepisów techniczno-budowlanych,
1.3. Warunki parkowania samochodów zasilanych gazami,
1.4. Czy przepisy techniczno-budowlane i ochrony przeciwpożarowej, zezwalają na parkowanie samochodów zasilanych gazem LNG?
1.5. Czy przepisy techniczno-budowlane i ochrony przeciwpożarowej zezwalają na parkowanie w budynkach aut – elektryków?

2. Bezpieczeństwo pożarowe według przepisów o ochronie przeciwpożarowej.
2.1. Normy bezpieczeństwa, co jest zabronione,
2.2. Studium przypadków z kontroli organów.

3. Budowa punktów ładowania dla aut elektryków według ustawy o elektromobilności i obowiązki ich adresata.
3.1. Obowiązki inwestora (obiekty budowane, przebudowane, lub remontowane),
3.2. Obowiązki władającego obiektem (obiekty istniejące),
3.3. Warunki budowy lub adaptacji według prawa budowlanego, w tym w istniejących i użytkowanych budynkach mieszkalnych,
3.4. Kto jest inwestorem, kto ponosi koszty budowy punktów ładowania,
3.5. Czy wybudowane punkty ładowania są instalacją budynku i kto ponosi koszty jego eksploatacji, w tym koszty całkowite zużycia energii? Aspekty prawne ewentualnych obowiązków nałożonych na użytkowników punktów ładowania.

4. Czy zmiana sposobu użytkowaniu garaży (parkowanie aut elektryków albo aut zasilanych gazem LNG) w budynkach wywoła konieczność działania przed organem administracji budowlanej. Prawo, orzecznictwo, praktyka.
4.1. Procedura zmiany sposobu użytkowania w rozumieniu art. 71 pr. bud., gdy zmiana odpowiada normom przepisów techniczno-budowlanych,
4.2. Procedura zmiany sposobu użytkowania w rozumieniu w rozumieniu art. 9 pr. bud., gdy zmiana nie odpowiada normom przepisów techniczno-budowlanych,
4.3. Projekt budowlany i jego części oraz zasady uzgodnień warunków bezpieczeństwa pożarowego według nowego rozporządzenia z dnia 17 września 2021 r. oraz warunki uzgodnienia PT z komendantem PSP według nowego prawa,
4.4. Warunki rozpoczęcia użytkowania obiektu, po przystosowaniu garaży do innych warunków parkowania i eksploatacji wybudowanych punktów ładowania.

5. Wymagania normowe po zmianie sposobu użytkowania – studium przypadków.
5.1. Nowe warunki zmiany sposobu użytkowania – prawo, orzecznictwo, praktyka,
5.2. Nielegalne zmiany i nielegalne przeróbki w budynku a rygory i sankcje.

6. Nakaz z ustawy o elektromobilności a odmowa władającego co do montażu punktu ładowania?
6.1. Sytuacja, gdy z opracowanej w tej sprawie ekspertyzy technicznej wynika, że instalacja punktu ładowania zgodnie z wnioskiem użytkownika auta-elektryka nie jest możliwa albo z innych względów,
6.2. Sytuacja, gdy wnioskujący użytkownik auta – elektryka nie ma tytułu prawnego do lokalu w tym budynku lub stanowiska postojowego do wyłącznego użytku,
6.3. Sytuacja, gdy wnioskujący użytkownik auta – elektryka nie przedłoży zgody właściciela lokalu na instalację punktu ładowania,
6.4. Sytuacja braku umowy stron, władającego obiektem i wnioskującego (użytkownika auta – elektryka), np. brak jego zobowiązania do pokrycia kosztów inwestycji.

7. Aspekty prawne umowy z wnioskującym użytkownikiem auta – elektryka. Prawo, orzecznictwo, praktyka.
7.1. Umowa o poniesieniu kosztów budowy punktu ładowania w budynku, oraz kosztów jego projektu i innych kosztów związanych z przystosowaniem garażu oraz kosztów związanych z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej tego punktu ładowania,
7.2. Dylemat prawny – kto jest właścicielem nakładów sytuacji ich zwrotu władającemu, por. art. 676 i n. k.c.
7.3. Dylemat – jaka grupa taryfowa – po przyłączeniu do sieci elektroenergetycznej tego punktu ładowania.

8. Zgoda na budowę punktu ładowania w garażu w budynku mieszkalnym, gdy władającym jest wspólnota mieszkaniowa. Prawo, orzecznictwo, praktyka.
8.1. Czy zgoda na budowę punktu ładowania to tylko czynności zwykłego zarządu,
8.2. Czy budowa punktu ładowania i przystosowanie takiego garażu to zmiana warunków dla budynku to czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu?
8.3. Procedowanie uchwały w tej sprawie i możliwość jej zaskarżenia.

9. Warunki budowy punktu ładowania poza budynkiem.

Eugenia ŚLESZYŃSKA
Jest autorem książek dotyczących gospodarki i zarządzania nieruchomościami, w których omawiane są zagadnienia prawne, rachunkowo-finansowe i podatkowe. W szczególności specjalizuje się w różnych aspektach zarządzania nieruchomościami, w tym także wspólnot mieszkaniowych.

Wykładowca na seminariach i szkoleniach oraz akademicki, w zakresie tematyki związanej z gospodarką nieruchomościami i zarządem nieruchomościami.

Niektóre książki, wydane przez wyd. Wolters Kluwer:
„Wspólnota mieszkaniowa. Działalność, rozliczenia, podatki”
„Nieruchomości. Zagadnienia prawne i zarząd”
„Przegląd, konserwacja i roboty budowlane w zarządzanym budynku”
„Obowiązki właścicieli obiektów budowlanych oraz inwestorów”
„Rachunkowość i podatki wspólnoty mieszkaniowej”
„Gospodarka, rachunkowość, podatki oraz rozrachunki wspólnoty mieszkaniowej”

Niektóre książki wydane przez wyd. MINIGO:
„Podatek od nieruchomości”, „Kaucja mieszkaniowa w sieci prawa i orzecznictwa”, „Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne”, „Zarządzanie informacją i tajemnicą w firmie. Przewodnik po prawie o ochronie prywatności oraz o dostępie do informacji”, „Zwrot kapitału, czyli jak pogodzić interes właściciela nieruchomości z interesem lokatora”, „O usłudze zarządzania nieruchomością”, „Podstawy prawne działalności zawodowej zarządcy nieruchomości w Polsce i UE”.

Nowy termin wkrótce On-line
godz. 9-14

650 zł netto
(cena zawiera: materiały szkoleniowe, imienne certyfikaty, konsultacje z ekspertem, 7 dniowy dostęp do zapisu video ze szkolenia)