Szkolenia

Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych w obiektach zabytkowych [ON-LINE]

Zapisz się na szkolenie

1. Zasady udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych w obiektach zabytkowych na podstawie przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami:
a) podmioty uprawnione do uzyskania dotacji,
b) rodzaje dotacji,
c) rodzaje działań podlegających dotacji,
d) wysokość dotacji.

2. Szczegółowe warunki i tryb udzielania dotacji na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

3. Sposób składania wniosku w systemie elektronicznym udostępnianym w programie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

4. Warunki i tryb udzielania dotacji przez jednostki samorządu terytorialnego.

5. Dotacje przydzielane z funduszy europejskich.

6. Rządowy Program Odbudowy Zabytków:
a) podmioty uprawnione do uzyskania dotacji,
b) rodzaje dotacji,
c) rodzaje działań podlegających dotacji,
d) wysokość dotacji,
e) zasady składania wniosków.

Małgorzata Gmiter
Historyk sztuki, praktyk i szkoleniowiec w zakresie procesu inwestycyjnego w nieruchomościach zabytkowych, autorka książki „Przewodnik po procesie inwestycyjnym w obiektach zabytkowych”.

Nowy termin wkrótce

490 zł netto
(materiały szkoleniowe, imienne certyfikaty, konsultacje z ekspertem)