Szkolenia

Co nowego w podatkach wspólnoty mieszkaniowej? [ON-LINE]

Zapisz się na szkolenie

1. Czy i kiedy wspólnota mieszkaniowa ma obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości od budynku i od gruntu?

2. Rodzaje podatków obowiązujących wspólnotę mieszkaniowa mała i dużą. Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik, ulgi i rygory.

3. Wspólnota jako płatnik zaliczek na PDOF. Wspólnota i obowiązki wobec ZUS.

4. Wspólnota a jej obowiązek wobec Pracowniczych Planów Kapitałowych.

5. Wspólnota jako nabywca towarów i usług oraz jej obowiązki i rygory po zmianie prawa. Biała lista w VAT, wymagania dot. mechanizmu podzielonej płatności. Zmiany do rygorów wprowadzone specustawą o COVID-19.

6. Wspólnota a jej obowiązek jako sprzedawcy towarów i usług według ustawy VAT – zmiany. Prawo, orzecznictwo, interpretacje podatkowe, praktyka.
6.1. Obowiązki zwykłego podatnika. Ewidencja podatkowa sprzedaży towarów i usług. Fakturowanie. Limit sprzedaży według art. 113 ust. 1 ustawy VAT. Czy wspólnota powinna się zarejestrować jako podatnik VAT czynny?
6.2. Obowiązki podatnika VAT czynnego.
6.2.a. Fakturowanie, refakturowanie, korygowanie faktur.
6.2.b. Dostosowanie ewidencji dla potrzeb deklaracji VAT oraz JPK_VAT.
6.2.c. Nowe rewolucyjne zasady odliczania.
6.3. Korekta odsprzedaży mediów w danym roku i po roku, według dwóch ustaw podatkowych, na przykładzie prawa i interpretacji podatkowej KIS.

7. Ewidencja podatkowa i obowiązki rozrachunkowe podatnika w podatku dochodowym od osób prawnych.
7.1. Czy do złożonego CIT-8 trzeba było załączyć sprawozdanie finansowe?
7.2. Rozrachunki z tyt. podatku dochodowego.
7.3. Źródło wolne od podatku dochodowego a pułapki podatkowe.
7.4. Zaliczki na podatek dochodowy. Czy mały podatnik powinien korzystać ze
zwolnienia z obowiązku zapłaty zaliczki na podatek?
7.5. Korekta i poz. J CIT- 8 w zw. z art. 25 ust. 4 u.p.d.o.p.
7.6. Rozrachunki publicznoprawne wspólnoty, aspekty księgowe rozrachunków.

8. Obowiązki podatkowe wspólnoty, gdy ustaje jej byt prawny – wspólnota mieszkaniowa w likwidacji i jej obowiązki sprawozdawcze oraz podatkowe.

9. Jak konwalidować rozliczenia, gdy sprawozdania finansowe nie zostały zatwierdzone w czasie pandemii? Jak głosować w czasie pandemii?

10. Nowy obowiązek i nowe deklaracje wobec CEEB.

11. Odpowiedzialność księgowego i firmy usługowej za obsługę podatkową. Warunki
świadczenia obsługi podatkowej przez firmę usługową. Czy pod PKWIU 6832 może się kryć obsługa podatkowa podatnika – wspólnoty?

12. Nowe rygory Ordynacji podatkowej i Kodeksu karnego skarbowego.

Eugenia ŚLESZYŃSKA
Jest autorem książek dotyczących gospodarki i zarządzania nieruchomościami, w których omawiane są zagadnienia prawne, rachunkowo-finansowe i podatkowe. W szczególności specjalizuje się w różnych aspektach zarządzania nieruchomościami, w tym także wspólnot mieszkaniowych.

Wykładowca na seminariach i szkoleniach oraz akademicki, w zakresie tematyki związanej z gospodarką nieruchomościami i zarządem nieruchomościami.

Niektóre książki, wydane przez wyd. Wolters Kluwer:
„Nieruchomości. Zagadnienia prawne i zarząd”,
„Przegląd, konserwacja i roboty budowlane w zarządzanym budynku”
„Obowiązki właścicieli obiektów budowlanych oraz inwestorów”
„Rachunkowość i podatki wspólnoty mieszkaniowej”
„Gospodarka, rachunkowość, podatki oraz rozrachunki wspólnoty mieszkaniowej”

Niektóre książki wydane przez wyd. MINIGO:
„Podatek od nieruchomości”, „Kaucja mieszkaniowa w sieci prawa i orzecznictwa”, „Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne”, „Zarządzanie informacją i tajemnicą w firmie. Przewodnik po prawie o ochronie prywatności oraz o dostępie do informacji”, „Zwrot kapitału, czyli jak pogodzić interes właściciela nieruchomości z interesem lokatora”, „O usłudze zarządzania nieruchomością”, „Podstawy prawne działalności zawodowej zarządcy nieruchomości w Polsce i UE”.

Szkolenie zamknięte do uzgodnienia

490 zł netto
(materiały szkoleniowe, imienne certyfikaty, konsultacje z ekspertem)