Szkolenia

Bilans wspólnoty mieszkaniowej za rok 2020. Aspekty formalne i faktyczne przygotowania do zamknięcia roku w warunkach pandemii [ON-LINE]

Zapisz się na szkolenie

1. Standardy obsługi księgowej przez firmę usługową. Podstawa prawna obsługi księgowej i podatkowej według PKWIU 2015. Prawo, orzecznictwo.

2. Rachunkowość wspólnoty, ewidencja rachunkowa i sprawozdawczość finansowa – jak jest podstawa prawna? Co to jest rachunkowość uproszczona?

3. Przykładowa uchwała właścicieli lokali w sprawie przyjęcia zasad ewidencji rachunkowej, sprawozdawczości finansowej oraz rozrachunków wspólnoty mieszkaniowej. Prawo, orzecznictwo.

4. Oprogramowanie do prowadzenia ewidencji rachunkowej i podatkowej wspólnoty.

5. Zdarzenia i operacje gospodarcze w różnej działalności wspólnoty, dz. operacyjnej, pozostałej dz. operacyjnej, dz. finansowej. Dowody źródłowe wspólnoty mieszkaniowej. Przykłady księgowania operacji gospodarczych.

6. Co zrobić, gdy wspólnota mieszkaniowa nie zatwierdziła sprawdzania za rok 2019? Co zrobić, jeżeli wspólnota mieszkaniowa nie ustaliła planu gospodarczego na rok 2020 jak też opłat na rok 2020?

7. Co zrobić, gdy firma usługowa rozpoczęła obsługę księgową wspólnoty ale nie otrzymała dokumentacji na bilans zamknięcia?

8. Przygotowanie ewidencji rachunkowej do zamknięcia roku 2020 – krok po kroku. Obroty i salda kont ewidencji syntetycznej i ewidencji analitycznej – w toku roku oraz na moment bilansowy. Czy rozliczono koszty w czasie, jak rozliczać koszty pośrednie?

9. Podstawa prawna sprawozdawczości finansowej wspólnoty. Sprawozdanie finansowe za rok 2020. Wzór sprawozdania – kto przyjmuje? Rachunek wyników, bilans, informacja dodatkowa. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i rozliczenia wyniku finansowego.

10. Wynik finansowy za rok obrachunkowy. Warunki rozliczania wyniku finansowego, nadwyżki bilansowej netto lub straty bilansowej (prawo i orzecznictwo) z właścicielami lokali. Podstawa prawna rozliczenia nadwyżki bilansowej lub straty bilansowej z właścicielami lokali.

11. Rozliczenie wyniku finansowego a kwestie księgowe i podatkowe. Jak, kiedy i na jakiej podstawie korygować sprawozdanie finansowe z roku poprzedniego/lat poprzednich?

12. Rozrachunki z właścicielami według prawa i orzecznictwa.

13. Rozliczenia firmy usługowej ze wspólnotą – po ustaniu usługi – jakieś a obowiązki firmy usługowej. Odpowiedzialność cywilna i karna.

Eugenia ŚLESZYŃSKA
Jest autorem książek dotyczących gospodarki i zarządzania nieruchomościami, w których omawiane są zagadnienia prawne, rachunkowo-finansowe i podatkowe. W szczególności specjalizuje się w różnych aspektach zarządzania nieruchomościami, w tym także wspólnot mieszkaniowych.

Wykładowca na seminariach i szkoleniach oraz akademicki, w zakresie tematyki związanej z gospodarką nieruchomościami i zarządem nieruchomościami.

Niektóre książki, wydane przez wyd. Wolters Kluwer:
„Nieruchomości. Zagadnienia prawne i zarząd”,
„Przegląd, konserwacja i roboty budowlane w zarządzanym budynku”
„Obowiązki właścicieli obiektów budowlanych oraz inwestorów”
„Rachunkowość i podatki wspólnoty mieszkaniowej”
„Gospodarka, rachunkowość, podatki oraz rozrachunki wspólnoty mieszkaniowej”

Niektóre książki wydane przez wyd. MINIGO:
„Podatek od nieruchomości”, „Kaucja mieszkaniowa w sieci prawa i orzecznictwa”, „Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne”, „Zarządzanie informacją i tajemnicą w firmie. Przewodnik po prawie o ochronie prywatności oraz o dostępie do informacji”, „Zwrot kapitału, czyli jak pogodzić interes właściciela nieruchomości z interesem lokatora”, „O usłudze zarządzania nieruchomością”, „Podstawy prawne działalności zawodowej zarządcy nieruchomości w Polsce i UE”.

Szkolenie zamknięte do uzgodnienia

490 zł netto
(cena zawiera: materiały szkoleniowe, imienne certyfikaty, konsultacje z ekspertem)