Szkolenia

Nowelizacja Prawa energetycznego. Jak opomiarować budynki i lokale oraz ich instalacje urządzeniami z funkcją zdalnego odczytu? Prawo i orzecznictwo [ON-LINE]

Zapisz się na szkolenie

1. Status odbiorcy dostawy energii dla ciepła, energii dla ciepłej wody, energii dla wytworzenia chłodu oraz dostawy wody i odprowadzenia ścieków do budynku wielolokalowego, w tym po nowelizacji prawa.
1.1. Odbiorca i jego obowiązki według Prawa energetycznego
1.2. Odbiorca i jego obowiązki według ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków.
1.3. Do kogo adresowane są sankcje i kary pieniężne?
1.4. Przepisy przejściowe.

2. Nowe warunki techniczno-budowlane wyposażenia instalacji budynku wielomieszkaniowego w urządzenia pomiarowe.
2.1. Liczniki pomiaru z funkcją zdalnego odczytu – w budynkach podłączonych pod grupowy węzeł cieplny, jako to robić?
2.2. Liczniki i podzielniki na instalacji, w tym na instalacji klimatyzacyjnej, chłodniczej; jak olicznikować zużycie energii do wytwarzania chłodu, gdy instalacja jest hybrydowa?
2.3. Warunki techniczne montażu ciepłomierza, wodomierza oraz podzielników kosztów w budynku i w lokalach, z funkcją zdalnego odczytu.
2.4. Dostęp władającego do urządzeń.

3. Normalizacja dla urządzeń pomiarowych
3.1. Zasady legalizacji urządzeń pomiarowych, w tym w czasie pandemii według specustawy o COVID 19.
3.2. Kiedy urządzenia przestają być urządzeniami pomiarowymi?
3.3. Czyją własnością są urządzenia pomiarowe i do kogo należy ich legalizacja i czy wymiana, czy do właściciela lokalu czy do wspólnoty mieszkaniowej?

4. Nowelizacja przepisów art. 45a Prawa energetycznego wprowadzone ustawą nowelizującą od dnia 22 maja 2021 r.
4.1. Nowe obowiązki dostawcy energii
4.2. Nowe obowiązki władającego budynkiem wielolokalowym w zakresie opomiarowania budynków i lokali w urządzenia pomiarowe z funkcją zdalnego odczytu
4.3. Nowe obowiązki informacyjne władającego – informacje o kosztach przekazywane użytkownikowi w trakcie roku, oraz po roku
4.4. Ocena techniczna wyposażenia w urządzenia pomiarowe i wykonalności ww. wyposażenia, urządzeń z funkcją zdalnego odczytu, w tym wyposażenia hybrydowe olicznikowanie, zimą do ogrzewania, latem do wytworzenia chłodu
4.5. Zmiany w metodyce rozliczeń kosztów zakupu mediów, w tym dotyczące kosztów stałych, kosztów dot. części wspólnych; współczynniki jako podstawa do ryczałtu
4.6. Zadania władającego krok po kroku.

5. Czy podstawą do rozliczeń z użytkownikiem lokalu są wskazania wodomierza lub ciepłomierza, gdy zamontowano je niezgodnie z normami i przepisami?
5.1. Czy są podstawą do rozliczeń według odczytów takie urządzenia pomiarowe, które zostały uszkodzone lub zafałszowane lub gdy posiadają wadę fabryczną?
5.2. Co robić, gdy użytkownik lokalu nie chce udostępnić urządzeń pomiarowych do odczytu?

6. Kalkulacje i planistyka kosztów i opłat. Prawo, orzecznictwo
6.1. Metodyka kalkulowania kosztów zakupu mediów, dla c.o., dla c.w., dla c. chłodu
6.2. Metodyka kosztów wytworzenia energii z własnej kotłowni, dla c.o., dla c.w., dla c.chłodu.
6.3. Metodyka planowania opłat miesięcznych za media jako podstawy rozliczeń mediów z użytkownikami według obecnego prawa, dla c.o., dla c.w., dla c. chłodu.
6.4. Czy przedmiotem rozliczeń są koszty całkowite czy też tylko koszty zmienne? Jak analizować koszty stałe i koszty wspólne dostawy ciepła lub jego wytworzenia?
6.5. Metodyka rozliczeń z użytkownikami w danym roku i po roku.

7. Regulamin rozliczeń mediów
7.1. Kierunek nowelizacji regulaminu rozliczeń, gdy przedmiotem jest rozliczenie kosztów zakupu mediów. Przykładowy regulamin.
7.2. Zmiana regulaminu rozliczeń kosztów wytworzenia energii, gdy ciepło jest wytwarzane z kotłowni lokalnej w budynku.

8. Dokumentowanie obciążeń użytkownika lokalu opłatami za media i metodyka rozliczeń na wybranym przykładzie wspólnoty mieszkaniowej.
8.1. Czy jest wymóg dokumentowania obciążeń fakturami i kiedy?
8.2. Jaki jest termin zapłaty opłaty za media?
8.3. Czy do świadczenia cywilnego wspólnoty na rzecz właściciela lokalu konieczne jest zawarcie umowy z tym właścicielem lokalu?

9. Aspekty podatkowe pośrednictwa w dostawie mediów do lokali właścicieli w warunkach wspólnoty. Najnowsze orzecznictwo i interpretacje podatkowe.
9.1. Aspekty według ustawy o VAT
9.2. Aspekty według ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
9.3. Czy wspólnota musi się zarejestrować jako podatnik VAT czynny?

10. Informacja o nowych obowiązkach od dnia 1 lipca 2021 r. składania deklaracji o źródłach ogrzewania budynków, chodzi także o piece węglowe i gazowe, kominki, fotowoltaikę, itp.

Eugenia ŚLESZYŃSKA
Jest autorem książek dotyczących gospodarki i zarządzania nieruchomościami, w których omawiane są zagadnienia prawne, rachunkowo-finansowe i podatkowe. W szczególności specjalizuje się w różnych aspektach zarządzania nieruchomościami, w tym także wspólnot mieszkaniowych.

Wykładowca na seminariach i szkoleniach oraz akademicki, w zakresie tematyki związanej z gospodarką nieruchomościami i zarządem nieruchomościami.

Niektóre książki, wydane przez wyd. Wolters Kluwer:
„Nieruchomości. Zagadnienia prawne i zarząd”,
„Przegląd, konserwacja i roboty budowlane w zarządzanym budynku”
„Obowiązki właścicieli obiektów budowlanych oraz inwestorów”
„Rachunkowość i podatki wspólnoty mieszkaniowej”
„Gospodarka, rachunkowość, podatki oraz rozrachunki wspólnoty mieszkaniowej”

Niektóre książki wydane przez wyd. MINIGO:
„Podatek od nieruchomości”, „Kaucja mieszkaniowa w sieci prawa i orzecznictwa”, „Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne”, „Zarządzanie informacją i tajemnicą w firmie. Przewodnik po prawie o ochronie prywatności oraz o dostępie do informacji”, „Zwrot kapitału, czyli jak pogodzić interes właściciela nieruchomości z interesem lokatora”, „O usłudze zarządzania nieruchomością”, „Podstawy prawne działalności zawodowej zarządcy nieruchomości w Polsce i UE”.

Szkolenie zamknięte do uzgodnienia

490 zł netto
(materiały szkoleniowe, imienne certyfikaty, konsultacje z ekspertem)