Szkolenia

Metodyka głosowania we wspólnotach mieszkaniowych w czasie pandemii. Prawo, orzecznictwo, wskazówki metodyczne [ON-LINE]

Zapisz się na szkolenie

1. Ograniczenia wynikające z nakazów i zakazów specustawy o COVID 19 oraz ich wpływ
na funkcjonowanie organów wspólnoty.
1.1.Ograniczenia co do sposobu działania zarządu wspólnoty.
1.2.Ograniczenia co do sposobu działania organu uchwałodawczego.
1.3.Czy zarząd wspólnoty może działać jako „zarząd kadłubowy”? Jakie skutki wywołuje śmierć członka zarządu a jakie rezygnacja członka zarządu?
1.4. Sposób komunikacji i podejmowania decyzji przez członków zarządu w czasie pandemii. Podejmowanie uchwał przez członków zarządu wieloosobowego wspólnoty, głosowanie członków zarządu w formie elektronicznej, sposób komunikacji
i podejmowania decyzji zachowawczych.
1.5.Funkcjonowanie zarządu bezpośredniego „małej wspólnoty” w warunkach pandemii, sposób komunikacji i podejmowania decyzji zachowawczych.

2. Działanie wspólnoty mieszkaniowej po zmianie ustawy o własności lokali oraz według specustawy COVID 19.

3. Czy w czasie pandemii zarząd wspólnoty może podejmować decyzje gospodarcze bez uchwał właścicieli? Czy taki stan można konwalidować organizując głosowanie w okresie późniejszym?

4. Czy wiesz, jakie są skutki braku uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019 oraz braku uchwały w sprawie ustalenia planu gospodarczego i opłat na rok 2020?

5. Metodyka głosowania w czasie pandemii w formie kart do głosowania lub w formie elektronicznej.
5.1.Warunki głosowania w formie kart do glosowania.
5.2.Warunki glosowania w formie elektronicznej.
5.3.Przykładowa uchwała w sprawie przyjęcia metodyki głosowania w drodze. indywidualnego zbierania głosów, w tym w czasie pandemii. Prawo, orzecznictwo, praktyka, metodyczne wskazówki.

6. Kto głosuje, kogo i jak powiadomić o głosowaniu w trybie indywidualnego zbierania głosów? Czy może głosować pełnomocnik i spadkobierca i na jakiej podstawie?
Czy można organizować głosowanie na wniosek właścicieli? Kto i kiedy zbiera głosy i ustala [ogłasza] wynik głosowania? Prawo, orzecznictwo, praktyka.

7. Procedowanie przykładowych uchwał, dokumentacja, przechowywanie dokumentacji głosowania.

8. Jak głosuje się, gdy lokal jest przedmiotem współwłasności ułamkowej albo współwłasności łącznej? Czy współwłaściciele ułamkowi lokalu mogą ustanowić pełnomocnika i w jaki sposób? Prawo, orzecznictwo, praktyka.

9. Warunki powiadomienia właścicieli o treści podjętych uchwał w trybie indywidualnego głosowania? Prawo, orzecznictwo, praktyka.

10. Skutki wadliwego głosowania. Uchwała niezgodna z prawem, a uchwała sprzeczna
z prawem lub prawnie bezskuteczna. Kiedy właściciel lokalu może wytoczyć powództwo wspólnocie? Prawo, orzecznictwo, praktyka.

Eugenia ŚLESZYŃSKA
Jest autorem książek dotyczących gospodarki i zarządzania nieruchomościami, w których omawiane są zagadnienia prawne, rachunkowo-finansowe i podatkowe. W szczególności specjalizuje się w różnych aspektach zarządzania nieruchomościami, w tym także wspólnot mieszkaniowych.

Wykładowca na seminariach i szkoleniach oraz akademicki, w zakresie tematyki związanej z gospodarką nieruchomościami i zarządem nieruchomościami.

Niektóre książki, wydane przez wyd. Wolters Kluwer:
„Nieruchomości. Zagadnienia prawne i zarząd”,
„Przegląd, konserwacja i roboty budowlane w zarządzanym budynku”
„Obowiązki właścicieli obiektów budowlanych oraz inwestorów”
„Rachunkowość i podatki wspólnoty mieszkaniowej”
„Gospodarka, rachunkowość, podatki oraz rozrachunki wspólnoty mieszkaniowej”

Niektóre książki wydane przez wyd. MINIGO:
„Podatek od nieruchomości”, „Kaucja mieszkaniowa w sieci prawa i orzecznictwa”, „Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne”, „Zarządzanie informacją i tajemnicą w firmie. Przewodnik po prawie o ochronie prywatności oraz o dostępie do informacji”, „Zwrot kapitału, czyli jak pogodzić interes właściciela nieruchomości z interesem lokatora”, „O usłudze zarządzania nieruchomością”, „Podstawy prawne działalności zawodowej zarządcy nieruchomości w Polsce i UE”.

11 marca 2021 r. On-line

490 zł netto
(materiały szkoleniowe, imienne certyfikaty, konsultacje z ekspertem,
wzory protokołów: Kontrola okresowa roczna, Kontrola okresowa 5 – letnia, Kontrola obiektów wielkopowierzchniowych, Kontrola bezpiecznego użytkowania, Kontrola placów zabaw, Kontrola systemu ogrzewania i klimatyzacji)