Szkolenia

Działania zarządu wspólnoty mieszkaniowej w czasie pandemii. Prawo, orzecznictwo, wskazówki metodyczne [ON-LINE]

Zapisz się na szkolenie

1. Wskazówki metodyczne dla działania zarządu wspólnoty w czasie pandemii.
1.1. Czy w czasie pandemii członkowie zarządu mogą zrezygnować?
1.2. Czy zarząd wspólnoty może działać jako „zarząd kadłubowy”?
1.3. Czy w czasie pandemii można nie prowadzić działalności, można nie dokonywać przeglądów technicznych, czy można przesunąć terminy sprawozdawczości finansowej i rozrachunków z organami podatkowymi?
1.4. Czy w czasie pandemii można przesunąć terminy rozrachunków z właścicielami lokali?

2. Czy zarząd wspólnoty może podejmować decyzje przekraczające zakres zwykłego zarządu?
2.1. Jak przyjmować plan gospodarczy bez uchwały organu uchwałodawczego?
2.2. Jak przyjmować opłaty na rok 2021?
2.3. Czy można rozliczać się z właścicielami lokali bez zatwierdzonego sprawozdania finansowego za rok 2019, 2020?

3. Czy jeśli w czasie pandemii zarząd wspólnoty podejmował decyzje gospodarcze bez uchwał właścicieli to, czy taki stan może konwalidować, organizując głosowanie w okresie późniejszym? Jakie przyjąć procedury?

4. Skutki braku uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019 oraz braku uchwały w sprawie ustalenia planu gospodarczego i opłat na rok 2020 – dla rozrachunków roku sprawozdawczego.

5. Jak głosować w czasie pandemii przy użyciu kart do głosowania lub formy elektronicznej składania głosu?
5.1. Warunki głosowania w formie kart do głosowania.
5.2. Warunki głosowania w formie elektronicznej.
5.3. Przykładowa uchwała w sprawie przyjęcia metodyki głosowania w drodze indywidualnego zbierania głosów, w tym w czasie pandemii.

6. Kto głosuje, kogo i jak powiadomić o głosowaniu w trybie indywidualnego zbierania głosów? Czy może głosować pełnomocnik i spadkobierca, i na jakiej podstawie? Czy można organizować głosowanie na wniosek właścicieli? Kto i kiedy zbiera głosy, i ustala [ogłasza] wynik głosowania?

7. Procedowanie przykładowych uchwał, dokumentacja, przechowywanie dokumentacji głosowania.

8. Jak głosuje się, gdy lokal jest przedmiotem współwłasności ułamkowej albo współwłasności łącznej? Czy współwłaściciele ułamkowi lokalu mogą ustanowić pełnomocnika i w jaki sposób?

9. Warunki powiadomienia właścicieli o treści podjętych uchwał w trybie indywidualnego głosowania.

10. Skutki wadliwego głosowania. Uchwała niezgodna z prawem a uchwała sprzeczna z prawem lub prawnie bezskuteczna. Kiedy właściciel lokalu może wytoczyć powództwo wspólnocie?

Eugenia ŚLESZYŃSKA
Jest autorem książek dotyczących gospodarki i zarządzania nieruchomościami, w których omawiane są zagadnienia prawne, rachunkowo-finansowe i podatkowe. W szczególności specjalizuje się w różnych aspektach zarządzania nieruchomościami, w tym także wspólnot mieszkaniowych.

Wykładowca na seminariach i szkoleniach oraz akademicki, w zakresie tematyki związanej z gospodarką nieruchomościami i zarządem nieruchomościami.

Autorka, między innymi, publikacji:
„Nieruchomości. Zagadnienia prawne i zarząd”
„Przegląd, konserwacja i roboty budowlane w zarządzanym budynku”
„Obowiązki właścicieli obiektów budowlanych oraz inwestorów”
„Rachunkowość i podatki wspólnoty mieszkaniowej”
„Gospodarka, rachunkowość, podatki oraz rozrachunki wspólnoty mieszkaniowej”
„O usłudze zarządzania nieruchomością”
„Podstawy prawne działalności zawodowej zarządcy nieruchomości w Polsce i UE”

Szkolenie zamknięte do uzgodnienia

490 zł netto
(materiały szkoleniowe, imienne certyfikaty, konsultacje z ekspertem)