Szkolenia

Kurs prowadzenia Książki Obiektu Budowlanego – praktyczne warsztaty [ON-LINE]

Zapisz się na szkolenie

Zarządca lub właściciel obiektu budowlanego ma wiele obowiązków wynikających z przepisów, związanych m.in. z przeprowadzaniem przeglądów budowlanych, przechowywaniem dokumentów lub prowadzeniem Książki Obiektu Budowlanego. Jest to ściśle związane z bezpieczeństwem użytkowników obiektów budowlanych oraz dbałością o własny lub powierzony majątek. Za nieprawidłowości w tym zakresie grożą wysokie kary i poważne konsekwencje ze strony organów nadzoru budowlanego, a w skrajnych przypadkach nawet zakaz prowadzenia działalności w zakresie zarządzania nieruchomościami.
Podczas szkolenia zdobędziecie użyteczną i niezbędną wiedzę z zakresu eksploatacji instalacji i urządzeń, przeprowadzania obowiązkowych przeglądów, tworzenia harmonogramu przeglądów i planu remontów, zarządzania dokumentacją techniczną oraz nauczycie się praktycznie wypełniać Książkę Obiektu Budowlanego. Unikniecie także najczęściej popełnianych błędów w tym zakresie, a także zyskacie pewność, że inspektorzy nie podważą prowadzonej przez Państwa dokumentacji obiektów.

1. Wprowadzenie do prawa budowlanego

2. Obowiązkowe przeglądy budynków

3. Tworzenie planu remontów

4. Tworzenie harmonogramu przeglądów

5. Zarządzanie dokumentacją techniczną budynku

6. Praktyczne wypełnianie Książki Obiektu Budowlanego

7. Panel dyskusyjny/odpowiedzi na pytania uczestników

Marek KOWALSKI
Licencjonowany zarządca nieruchomości. Od ponad 10 lat zarządza nieruchomościami m.in. budynkami wielorodzinnymi, obiektami handlowymi oraz produkcyjno-biurowymi. Ukończył studia magisterskie z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz studia podyplomowe zarządzania nieruchomościami na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Doświadczony trener i szkoleniowiec

Termin szkolenia zamkniętego do uzgodnienia

450 zł netto
(cena zawiera: materiały szkoleniowe, imienne certyfikaty, indywidualne konsultacje z ekspertem)