Szkolenia: tel./fax: 12 292 64 84, e-mail: szkolenie[at]meetingfactory.pl

SZKOLENIA

Termin:
28 maja 2020 r.


Ze względu na panujące ograniczenia proponujemy szkolenia w formie zdalnej (online)
.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu na temat:

„Rozrachunki z właścicielami lokali w warunkach wspólnoty mieszkaniowej. Prawo, orzecznictwo, praktyka”

Szkolenia zdalne to nowe rozwiązanie, które doskonale sprawdzi się w obecnej chwili.

Szkolenia te posiadają wszystkie atuty szkoleń stacjonarnych. Bez konieczności dojazdu do sal szkoleniowych możesz skorzystać ze specjalistycznej wiedzy naszych wykładowców. Nie ma potrzeby przemieszczania się i spotykania się w większych grupach.

- podczas szkolenia będziesz widzieć zarówno ekran trenera jak również samego trenera,

- otrzymasz materiały i certyfikat w formacie PDF,

- będziesz miał możliwość zadawania pytań trenerowi poprzez wbudowany mechanizm czatu,

- w trakcie szkolenia trener będzie uwzględniał czas na przerwy.

Wymagania sprzętowe:

- komputer ze stabilnym łączem internetowym,

- przeglądarka internetowa (preferowany FireFox),

- kamera internetowa (opcjonalnie)

- głośniki lub słuchawki.

Przed szkoleniem otrzymasz od nas mail z wszystkimi niezbędnymi informacjami, w tym link, który pozwoli połączyć się i uczestniczyć w szkoleniu.

Przed szkoleniem otwieramy „wirtualny pokój szkoleniowy”, 60 minut przed oficjalnym czasem rozpoczęcia jesteśmy do dyspozycji w celu sprawdzenia łączności i poprawności działania sprzętu.


Szkolenie ON-LINE poprowadzi:
 Eugenia Śleszyńska
Wybitna specjalistka i autorka wielu publikacji i książek poświęconych zagadnieniom podatkowym we wspólnotach mieszkaniowych, w tym "Gospodarka, rachunkowość, podatki oraz rozrachunki wspólnoty mieszkaniowej"

PROGRAM:

1. Rodzaje opłat w warunkach działania wspólnoty mieszkaniowej oraz ich podstawa prawna.
  1.1.Podstawa prawna ustalania zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną.
  1.2.Podstawa prawna ustalania opłat za media dostarczane do lokali [refakturowanie]. Czy termin płatności takiej opłaty wynika z ustawy o własności lokali?
  1.3.Podstawa prawna ustalania należności z tytułu zwrotu tzw. podatku śmieciowego.
2. Kto odpowiada za opłaty w warunkach współwłasności ułamkowej lokalu mieszkalnego lub niemieszkalnego? Prawo, orzecznictwo, praktyka.
  2.1.Czy obowiązuje solidarna odpowiedzialność współwłaścicieli lokali za opłaty?
  2.1.Obciążenie współwłaścicieli lokali, przypis należności, księgowanie i rozrachunki
3. Rozliczenie wyniku finansowego za rok 2019. Prawo, orzecznictwo, praktyka.
  3.1.Jak traktować wynik finansowy wspólnoty mieszkaniowej (nadwyżkę lub stratę bilansową), gdy do 31. marca 2020 r. nie zostało zatwierdzone sprawozdanie finansowe?
  3.2.Warunki prawne przeznaczenia nadwyżki bilansowej na remonty dotyczące gospodarki zasobami mieszkaniowymi.
  3.3.Warunki prawne i księgowe przeznaczenia nadwyżki bilansowej do jej podziału według udziału właścicieli we współwłasności.
  3.3.Warunki prawne i księgowe obciążenia właścicieli lokali stratą bilansową. Jak dokumentować i księgować rozrachunki z tego tytułu?
4. Podstawa rozrachunków z właścicielami lokali z tytułu odsprzedaży mediów.
  4.1. Jak dokumentować takie obciążenia? Dlaczego obowiązują przepisy kodeksu cywilnego a nie ustawy o własności lokali|?
  4.2.Dlaczego obowiązują przy takich czynnościach przepisy ustawy VAT.
5. Regulamin rozliczeń mediów a rozrachunki z tytułu odsprzedaży mediów do lokali właścicieli.
  5.1.Rozrachunki finansowe wspólnoty z właścicielami lokali z tytułu świadczenia cywilnego polegającego na pośrednictwie w dostawie mediów do ich lokali.
  5.2.Czy podstawę obciążenia może stanowić regulamin rozliczeń mediów?
6. Rozliczanie świadczenia cywilnego w odsprzedaży mediów w toku roku i po roku, faktury korygujące. Aspekty finansowe, rachunkowe i podatkowe.
7. Rozrachunki finansowe wspólnoty z właścicielami lokali z tytułu obciążenia zwrotem wydatków na opłatę zagospodarowanie odpadami komunalnymi.
8. Aspekty księgowe rozrachunków, w tym należności głównej i odsetek za zwłokę, jak księgować wpłaty, kiedy i na jakie podstawie doliczać odsetki za zwłokę?
  8.1.Jaka jest podstawa roszczeń odsetkowych wspólnoty z 3 różnych tytułów należności
  8.2. Kiedy wspólnota mieszkaniowa może obciążać właścicieli lokali odsetkami za zwłokę w zapłacie należności za dostawę mediów do lokali właścicieli.
9. Czy właściciel lokalu może mieć roszczenia o podział środków ulokowanych na rachunku bankowych, o podział tzw. funduszu remontowego.
10. Kto odpowiada z mocy prawa za rozrachunki z właścicielami lokali?

CENA:
350 zł netto
(w cenę szkolenia zawiera: materiały szkoleniowe, imienne certyfikaty, indywidualne konsultacje z ekspertem)

pdf

Formularz 28.05

Rozmiar: 64.54 kb
Odsłon : 14