Szkolenia: tel./fax: 12 292 64 84, e-mail: szkolenie[at]meetingfactory.pl

SZKOLENIA

Termin:
3 czerwca 2020 r.

Ze względu na zaistniałą sytuację musieliśmy zawiesić nasze stacjonarne szkolenia. Proponujemy teraz szkolenia w formie zdalnej (online).

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu na temat:

„Procedura wydawania decyzji środowiskowych w 2020 r. po „dużej” nowelizacji ustawy z 24.09.2019 oraz zmian z 23.11.2019. Przepisy przejściowe, problemy praktyki, wymiana doświadczeń. Nowe rozporządzenie RM dot. przedsięwzięć”

Szkolenia zdalne to nowe rozwiązanie, które doskonale sprawdzi się w obecnej chwili.

Szkolenia te posiadają wszystkie atuty szkoleń stacjonarnych. Bez konieczności dojazdu do sal szkoleniowych możesz skorzystać ze specjalistycznej wiedzy naszych wykładowców. Nie ma potrzeby przemieszczania się i spotykania się w większych grupach.

- podczas szkolenia będziesz widzieć zarówno ekran trenera jak również samego trenera,

- otrzymasz materiały i certyfikat w formacie PDF,

- będziesz miał możliwość zadawania pytań trenerowi poprzez wbudowany mechanizm czatu,

- w trakcie szkolenia trener będzie uwzględniał czas na przerwy.

Wymagania sprzętowe:

- komputer ze stabilnym łączem internetowym,

- przeglądarka internetowa (preferowany FireFox),

- kamera internetowa (wbudowana lub podłączana na USB)

- głośniki lub słuchawki.

Przed szkoleniem otrzymasz od nas mail z wszystkimi niezbędnymi informacjami, w tym link, który pozwoli połączyć się i uczestniczyć w szkoleniu.

Przed szkoleniem otwieramy „wirtualny pokój szkoleniowy”, 60 minut przed oficjalnym czasem rozpoczęcia jesteśmy do dyspozycji w celu sprawdzenia łączności i poprawności działania sprzętu.

Szkolenie on line poprowadzi: Agnieszka MASŁOWSKA-GĄDEK
Radca prawny, doradca podatkowy, doświadczony trener-praktyk. Absolwentka prawa stacjonarnego na Uniwersytecie Jagiellońskim, aplikacji radcowskiej przy OIRP w Krakowie oraz studiów podyplomowych Zamówienia publiczne na Wydziale Zarządzania AGH. Od 2013 r. radca prawny, od 2016 r. doradca podatkowy. w latach 2008-2014 pracownik samorządowy (prawnik w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa), od 2012 r. trener szkoleń prawnych (specjalizacja: prawo administracyjne, szeroko pojęte prawo ochrony środowiska, prawne aspekty procesu inwestycyjno-budowlanego). Aktualnie prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego, Doradcy Podatkowego w Krakowie


  PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Podstawy prawne

 2. Wskazanie poprzednich zmian w ustawie w kontekście przepisów przejściowych (zmiany od 1.01.2017, 1.01.2018, 26.04.2018, 20.09.2018)

 3. Duża nowelizacja ustawy z 24.09 2019 r.;

  a) przepisy przejściowe do nowelizacji

  b) zmiana właściwości organów dot. inwestycji gminnych

  c) zmiany dot. działania organów opiniujących i uzgadniających w procesie wydawania decyzji

  d) zmiany dot. załączanej do wniosku dokumentacji

  e) zmiany dot. ustalania kręgu stron postępowania

  f) zmiany proceduralne dot. m.in. obwieszczeń, nieuregulowanego stanu prawnego, umarzania i zawieszania postępowania, z naciskiem na odstępstwa od zasad kpa

  g) zmiany dot. kontroli nad prawidłowością wydanych decyzji

  h) zmiany dot. prowadzenia inwestycji budowlanych (zmiany wprowadzone w ustawie prawo budowlane)

  i) zmiany w ustawie poś

  j) zmiany dot. soos

  k zmiany dot. procedury transgranicznej

  l) nowe rozporządzenie rm dot. przedsięwzięć-wraz z omowieniem przepisów przejściowych

 4. Zmiana dot. Organów właściwych do wydania oceny wodnoprawnej- nowelizacja z 23.11.2019 wraz z przepisami przejściowymi

 5. Procedura w sprawie wydawania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięć zawsze znacząco oddziałujących na środowisko po zmianach:

  a) gdy z wnioskiem złożono raport

  b) gdy z wnioskiem złożono kartę informacyjną przedsięwzięcia

 6. Procedura w sprawie wydawania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięć potencjalnie znacząco oddziałujących na środowisko:

  a) Gdy była przeprowadzana ocena oddziaływania na środowisko

  b) Bez OOS

 7. Przed jakimi decyzjami uzyskuje się decyzję środowiskową, w tym decyzja dla inwestycji zrealizowanej nielegalnie

 8. Kiedy decyzja środowiskowa nie jest wymagana- omówienie wyjątków

 9. Karta informacyjna przedsięwzięcia po zmianach

 10. Raport po zmianach

 11. Udział organizacji ekologicznych w postępowaniu- kiedy art. 44 ustawy, kiedy art. 31 kpa

 12. Udział społeczeństwa w postępowaniu- jakie obowiązki ciążą na organie

 13. Zmiana decyzji środowiskowej- przesłanki, procedura

 14. Przeniesienie decyzji środowiskowej na inny podmiot- przesłanki, procedura

 15. Ocena oddziaływania na obszar NATURA2000 po zmianach

 16. Ponowna ocena oddziaływania na środowisko

CENA:
250 zł netto
Szczegółowe informacje pod nr tel. 12 292 64 84, 694 488 035