Szkolenia: tel./fax: 12 292 64 84, e-mail: szkolenie[at]meetingfactory.pl

SZKOLENIA

Terminy:
do uzgodnienia

PROWADZĄCY: dr Jarosław GIL
Konsultant akustyczny, zajmujący się doradztwem z zakresu akustyki. Tytuł doktora zdobył badając izolacyjność akustyczną przegród między pomieszczeniami, w których wykonywana jest muzyka. Wykonawca  audytów projektów budynków mieszkalnych pod kątem akustyki oraz wielu projektów akustycznych sal koncertowych i widowiskowych. Sprawował nadzór akustyczny przy budowie studia nagraniowego Filharmonii Narodowej w Warszawie oraz studia nagraniowego przy Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. Autor poradnika "Izolacyjność akustyczna w budownictwie mieszkaniowym".

PROGRAM:

1. Podstawowe pojęcia akustyczne: jak działa aparat słuchowy, co to decybel i jakie są miary głośności:
 a. Dźwięk, hałas, rozprzestrzenianie się dźwięku w środowisku i w budynkach
 b. Opis fali akustycznej
 c. Podstawowe miary: ciśnienie akustyczne, poziom ciśnienia akustycznego, decybele
2. Percepcja głośności i wysokości dźwięku:
 a. Zakres słyszenia, zakres mowy i muzyki
 b. Widmo akustyczne, pasma oktawowe i tercjowe
 c. Jak słyszymy niskie, średnie i wysokie częstotliwości – krzywe jednakowej głośności
 d. Krzywa korekcyjna A
3. Izolacyjność akustyczna:
 a. Przenikanie dźwięku przez przegrodę – wprowadzenie
 b. Izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych
 - Podstawowe miary
 - Sposoby wyznaczania
 c. Izolacyjność akustyczna od dźwięków uderzeniowych
 - Podstawowe miary
 - Sposoby wyznaczania
 d. Przenoszenie boczne i wypadkowa izolacyjność akustyczna
 e. Pogłos, hałas pogłosowy
4. Polskie normy:
 a. Podstawa prawna (Prawo Budowlane, rozporządzenie Ministra Infrastruktury)
 b. PN-B-02151-2:2018-01 (dopuszczalne wartości poziomu dźwięku)
 c. PN-B-02151-3:2015-10 (izolacyjność akustyczna przegród wewnętrznych i zewnętrznych
 w budynkach)
 d. PN-B-02151-4:2015-06 (hałas pogłosowy)
 e. PN-B-02151-5:2017-10 (budynki o podwyższonym standardzie akustycznym)
5. Projektowanie pod kątem akustyki:
 a. Prawo masy, separacja
 b. Przykłady przegród wewnętrznych
 c. Przykłady przegród zewnętrznych
 d. Łączenia między przegrodami
 e. Najczęstsze błędy na etapie projektowania i budowania
 f. Sposoby poprawy izolacyjności akustycznej
 g. Check-lista projektanta
6. Pomiar i wyznaczenie izolacyjności akustycznej – praktyczna sesja
 Skrócony pomiar izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych między dwoma pomieszczeniami lub między salą konferencyjną a korytarzem, polegający na postawieniu głośników w   pomieszczeniu nadawczym i wygenerowaniu szumu, pomiarze różnicy poziomów dźwięku w sąsiednich pomieszczeniach, pomiarze czasu pogłosu w pomieszczeniu odbiorczym, a następnie analitycznym wyznaczeniu wartości izolacyjności akustycznej.


CENA:
690 zł netto
(w cenę szkolenia zawiera: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, imienne certyfikaty, indywidualne konsultacje z ekspertem)