Szkolenia: tel./fax: 12 292 64 84, e-mail: szkolenie[at]meetingfactory.pl

SZKOLENIA

Terminy:
9 marca 2020 r. Warszawa

PROWADZĄCY: Adam KUDYK
Prawnik z wieloletnim doświadczeniem specjalizujący się w obsłudze inwestycji, prowadzący obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych. Doświadczony trener i wykładowca dla grup zawodowych związanych z rynkiem nieruchomości; specjalizacja w zakresie umów: sprzedaży, najmu, dzierżawy i innych związanych z obrotem nieruchomościami, postępowań prawnych związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości i innych zagadnień z dziedziny nieruchomości oraz obsługi firm deweloperskich i zagranicznych inwestorów. Autor publikacji prasowych i licznych opinii i komentarzy z branży nieruchomości.

PROGRAM:

1. Powołanie zarządcy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r.
o własności lokali – formy prawne powołania zarządcy przewidziane w przepisach ustawy po nowelizacji ustawy w 2019r.
2. Negocjowanie i zawieranie umowy o zarząd nieruchomością – zakres przedmiotowy i podmiotowy umowy, zapisy zabezpieczające prawa zarządcy
w umowie.
3. Tryb i forma oraz dokumenty konieczne do prawidłowego przejęcia nieruchomości w zarząd, czynności prawne i faktyczne wykonywane przy przejmowaniu nieruchomości w zarząd.
4. Analiza książki obiektu budowlanego wraz z protokołami i innymi dokumentami prowadzonymi dla nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
w celu ustalenia stanu technicznego obiektu budowlanego.
5. Analiza stanu prawnego nieruchomości na podstawie dokumentów geodezyjnych
i ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości i lokali znajdujących się na nieruchomości.
6. Najczęściej występujące wady fizyczne i prawne na nieruchomościach przejmowanych w zarząd – katalog wad.
7. Procedury doprowadzenia nieruchomości do stanu faktycznego i prawnego zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa przez zarządcę nieruchomości – dochodzenie roszczeń związanych ze stanem prawnym i faktycznym przejmowanej w zarząd nieruchomości.
8. Problematyka i zakres podejmowania uchwał przez wspólnotę mieszkaniową na wniosek zarządcy nieruchomości lub zarządu oraz członków wspólnoty – treść
i forma uchwał oraz możliwość ich zaskarżenia do Sądu w zakresie powołania nowego zarządcy i jego uprawnień.

CENA:
540 zł netto
(w cenę szkolenia zawiera: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, imienne certyfikaty, indywidualne konsultacje z ekspertem)

pdf

Warszawa 9.03

Rozmiar: 63.93 kb
Odsłon : 21