Szkolenia: tel./fax: 12 292 64 84, e-mail: szkolenie[at]meetingfactory.pl

SZKOLENIA

Termin:
24 stycznia 2020 r. Katowice
6 lutego 2020 r. Wrocław
7 lutego 2020 r. Kraków

PROWADZĄCY: Adam KUDYK
Prawnik z wieloletnim doświadczeniem specjalizujący się w obsłudze inwestycji, prowadzący obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych. Doświadczony trener i wykładowca dla grup zawodowych związanych z rynkiem nieruchomości; specjalizacja w zakresie umów: sprzedaży, najmu, dzierżawy i innych związanych z obrotem nieruchomościami, postępowań prawnych związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości i innych zagadnień z dziedziny nieruchomości oraz obsługi firm deweloperskich i zagranicznych inwestorów. Autor publikacji prasowych i licznych opinii i komentarzy z branży nieruchomości.

PROGRAM:

1. Podstawy prawne podejmowania uchwał  zgodnie z ustawą  z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.

2. Podział czynności zarządu na zwykłe oraz przekraczające zwykły zarząd nieruchomością wspólną – katalog czynności oraz przesłanki oceny podejmowanych czynności przez zarządcę nieruchomości.

3. Czynności podejmowane na podstawie umowy o zarząd nieruchomością oraz czynności podejmowane na podstawie uchwał podejmowanych przez wspólnotę mieszkaniową wraz z procedurą przygotowania treści uchwały oraz załączników do uchwał.

4. Właściwa treść oraz zakres podejmowanych uchwał zgodnie z praktyką i orzecznictwem sądowym – przyczyny uchylania uchwał przez sądy wraz oraz skutki prawne i faktyczne dla podmiotów zarządzających.

5. Zebranie sprawozdawcze wspólnoty mieszkaniowej – zakres przedmiotowy zebrania oraz prawidłowy przebieg i dokumentacja zebrania przez zarządcę.

6. Sposoby i tryby głosownia na zebraniach wspólnoty, a prawidłowe liczenie głosów oraz rodzaje pełnomocnictw dla członków wspólnot w praktyce zarządcy.

7. Odpowiedzialność zarządcy za stwierdzenie nie istnienia uchwały  lub uchylenia uchwały przez sądy – zagadnienie straty, szkody i kosztów sądowych dla wspólnot mieszkaniowych.

8. Nowe pojęcie wspólnoty mieszkaniowej od dnia 1 stycznia 2020 r. oraz zwiększenie roli zarządcy w zakresie zarządzania nieruchomościami lokalowymi na skutek zmiany przepisów.

9. Orzecznictwo sądowe w sprawach związanych z uchwałami wspólnot mieszkaniowych.

CENA:
540 zł netto
(w cenę szkolenia zawiera: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, imienne certyfikaty, indywidualne konsultacje z ekspertem)

Formularz - Uchwały wspólnot