Szkolenia: tel./fax: 12 292 64 84, e-mail: szkolenie[at]meetingfactory.pl

SZKOLENIA

Termin:
17 czerwca 2020 r.
29 czerwca 2020 r.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu zdalnym na temat:

„Prawo budowlane w 2020 r. w świetle aktualnych uregulowań prawnych, w tym przepisów specustawy dot. Covid-19 oraz planowanych nowelizacji”

Szkolenia zdalne to nowe rozwiązanie, które doskonale sprawdzi się w obecnej chwili.

Szkolenia te posiadają wszystkie atuty szkoleń stacjonarnych. Bez konieczności dojazdu do sal szkoleniowych możesz skorzystać ze specjalistycznej wiedzy naszych wykładowców. Nie ma potrzeby przemieszczania się i spotykania się w większych grupach.

- podczas szkolenia będziesz widzieć zarówno ekran trenera jak również samego trenera,

- otrzymasz materiały i certyfikat w formacie PDF,

- będziesz miał możliwość zadawania pytań trenerowi poprzez wbudowany mechanizm czatu,

- w trakcie szkolenia trener będzie uwzględniał czas na przerwy.

Wymagania sprzętowe:

- komputer ze stabilnym łączem internetowym,

- przeglądarka internetowa (preferowany FireFox),

- kamera internetowa (opcjonalnie)

- głośniki lub słuchawki

- mikrofon (zalecamy, wystarczą np. zwykłe słuchawki dołączane do telefonów, mające wbudowany mikrofon)

Przed szkoleniem otrzymasz od nas mail z wszystkimi niezbędnymi informacjami, w tym link, który pozwoli połączyć się i uczestniczyć w szkoleniu.

Przed szkoleniem otwieramy „wirtualny pokój szkoleniowy”, 30 minut przed oficjalnym czasem rozpoczęcia jesteśmy do dyspozycji w celu sprawdzenia łączności i poprawności działania sprzętu.

Szkolenie on line poprowadzi: Agnieszka MASŁOWSKA-GĄDEK
Radca prawny, doradca podatkowy, doświadczony trener-praktyk. Absolwentka prawa stacjonarnego na Uniwersytecie Jagiellońskim, aplikacji radcowskiej przy OIRP w Krakowie oraz studiów podyplomowych Zamówienia publiczne na Wydziale Zarządzania AGH. Od 2013 r. radca prawny, od 2016 r. doradca podatkowy. w latach 2008-2014 pracownik samorządowy (prawnik w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa), od 2012 r. trener szkoleń prawnych (specjalizacja: prawo administracyjne, szeroko pojęte prawo ochrony środowiska, prawne aspekty procesu inwestycyjno-budowlanego). Aktualnie prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego, Doradcy Podatkowego w Krakowie


PROGRAM:

1. Pojęcia podstawowe prawa budowlanego (roboty budowlane, budowa, przebudowa, remont, prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, obiekt budowlany, budynek, budowla, obiekt małej architektury itd.)
2. ZMIANY PROCEDURY UDZIELANIA POZWOLEŃ BUDOWLANYCH / DOPUSZCZANIA OBIEKTÓW DO UŻYTKOWANIA ZAWARTE W SPECUSTAWIE COVID (m.in. art. 12 i 12b, art. 31 i 31d, przepisy dot. wstrzymania/zawieszenia terminów, udostępniania akt, stosowania art. 10 kpa i in.przepisów procedury)
3. Organy właściwe do udzielania pozwoleń na budowę oraz organy nadzoru budowlanego- podział kompetencji. Wojewódzki konserwator zabytków i jego rola
4. Wymogi formalne wniosku o pozwolenie na budowę, omówienie zakresu i formy projektu budowlanego. Jakie decyzje są załączane do wniosku o pozwolenie na budowę (omówienie podstawowych kwestii dot. planowania przestrzennego, ochrony środowiska i in. ustaw rzutujących na proces inwestycyjno-budowlany)
5. Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane- z jakiego tytułu prawnego może wynikać, kto może być inwestorem.
6. Zasady udzielania pozwoleń na budowę- procedura, strony postępowania w sprawie pozwolenia na budowę, problemy praktyki (np. śmierć strony postępowania, osoby nieznane z miejsca pobytu, nieprzeprowadzone postępowanie spadkowe itd.)
7. Decyzja o zmianie pozwolenia na budowę- kiedy jest wymagana, zasady uzyskiwania- omówienie art. 36a Pr.bud
8. Kiedy pozwolenie na budowę wygasa- omówienie art.  37 Pr.bud
9. Decyzja o przeniesieniu pozwolenia na budowę- omówienie art. 40 Pr.bud
10. Roboty wymagające pozwolenia na budowę, roboty budowlane, które mogą być prowadzone na zgłoszenie, roboty budowlane zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia budowlanego/dokonania zgłoszenia.
11. Procedura zgłoszenia w prawie budowlanym. Zasady wnoszenia sprzeciwu
12. Dopuszczenie obiektu budowlanego do użytkowania- zgłoszenie zakończenia budowy, pozwolenie na użytkowanie, kontrola obowiązkowa
13. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego
14. Skutki nieprzestrzegania prawa w procesie inwestycyjno-budowlanym (kwestie naruszenie wymogów planowania i zagospodarowania przestrzennego, samowola budowlana i jej rodzaje- art.48 i nast. Pr.bud.- procedura legalizacji samowoli budowlanej, kwestie dot. nielegalnego przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego, nielegalna zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego)
15. PLANOWANE NOWELIZACJE PRZEPISÓW (m.in. w związku ze zmianą Prawa geodezyjnego i kartograficznego (wejście w życie w lipcu 2020 ) oraz duża nowelizacja Prawa budowlanego (wejście w życie we wrześniu 2020 r.)

CENA:
290 zł netto
(w cenę szkolenia zawiera: materiały szkoleniowe, imienne certyfikaty, indywidualne konsultacje z ekspertem)