Szkolenia: tel./fax: 12 292 64 84, e-mail: szkolenie[at]meetingfactory.pl

SZKOLENIA

Terminy:
do uzgodnienia

PROWADZĄCA: Eugenia ŚLESZYŃSKA
Wybitna specjalistka i autorka wielu książek związanych z gospodarowaniem i zarządzaniem nieruchomościami, m. in.„Przegląd, konserwacja i roboty budowlane w zarządzanym budynku” ,wykładowca na studiach podyplomowych związanych z gospodarką nieruchomościami. Posiada doświadczenie w audycie gospodarki nieruchomości uczelni


PROGRAM:

1. Wspólnota mieszkaniowa jako osoba ustawowa w świetle prawa i orzecznictwa.
2. Zasady działania "dużej wspólnoty mieszkaniowej" po zmianie ustawy o własności lokali. Prawo, orzecznictwo, praktyka.
2.1.Data i procedura przejścia "małej" wspólnoty mieszkaniowej pod przepisy ustawy
o własności lokali.
2.2.Co zrobić, gdy "mała" wspólnota nie ma rejestracji REGON i NIP?
3. Działanie "małej wspólnoty mieszkaniowej" po zmianie ustawy o własności lokali. Rewolucyjne zmiany w ustawie o własności lokali oraz przełom w orzecznictwie dot. podstawy prawnej funkcjonowania małych wspólnot. Prawo, orzecznictwo, praktyka.
3.1.Organizacja i zarząd własny
3.2.Zarząd powierzony w trybie art. 18 ust. 1 u.w.l. i zmiana sposobu zarządu.
3.3. Podejmowanie decyzji.
3.4. Czy do działania wspólnoty mają zastosowanie także inne przepisy prawa, w tym kodeksu cywilnego? Czy właściciele mogą działać według ustawy o własności lokali.
4. Organy wspólnoty, organ zarządu wspólnoty oraz organ uchwałodawczy. Kompetencje. tryb i forma podejmowania decyzji zwykłego zarządu i przekraczających zwykły zarząd.
4.1.Czynności, dla których wymagana jest uchwała ogółu właścicieli lokali. Wady uchwał, zaskarżanie ich.
4.2.Umowy oraz zaciąganie zobowiązań finansowych , w tym długoterminowych, np. kredyty, pożyczki.
5. Dokumentacja we wspólnotach małych i dużych. Rejestry, ewidencje, konieczne z mocy prawa w warunkach działania wspólnoty, dokumentacja.
6. Procedury.
6.1.Zwołanie właścicieli lokali na zebranie. Porządek zebrania [czy ustalony w zawiadomieniu porządek zebrania można zmienić i kiedy]. prawo, orzecznictwo, praktyka.
6.2.Głosowanie nad uchwałami. Prawo, orzecznictwo, praktyka.
6.3.Uchwała niezgodna z prawem, a uchwała sprzeczna z prawem lub prawnie bezskuteczna. Kiedy właściciel lokalu może wytoczyć powództwo wspólnocie? Prawo, orzecznictwo, praktyka.
7. Przykładowe regulaminy, w tym regulamin rozliczania mediów.
8. Przetwarzanie danych osobowych we wspólnocie dużej i małej. Wzory dokumentów.
9. Pozycja firmy zarządzającej i zakres przykładowej usługi zarządzania na zlecenie

CENA:
590 zł netto
(cena szkolenia zawiera: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, imienne certyfikaty, indywidualne konsultacje z ekspertem)