Szkolenia: tel./fax: 12 292 64 84, e-mail: szkolenie[at]meetingfactory.pl

SZKOLENIA

Termin:
21-23 sierpnia 2019 r. Kazimierz Dolny

PROWADZĄCY: Witold MALINOWSKI
Praktyk z doświadczeniem w przeprowadzaniu kontroli w zakresie zarządczym i utrzymania technicznego różnorodnych obiektów, w tym o charakterze sieciowym. Zawodowo związany z zarządzaniem nieruchomościami komercyjnymi, wieloletni dyrektor ds. technicznych Centrum Handlowo-Rozrywkowego PROMENADA w Warszawie. Wspierał procesy zarządcze w Banku Gospodarstwa Krajowego, brał udział w audycie zarządczym Stadionu Narodowego, oceniał sposób obsługi technicznej jednego z największych w Polsce centrów logistycznych

PROGRAM:

1. Obowiązki właściciela obiektów budowlanych w zakresie ich utrzymania technicznego. Działanie organu budowlanego oraz sankcje karne.
2. Stosowanie nowych przepisów techniczno - budowlanych przy utrzymaniu technicznym obiektów starych (również chronionych i zabytkowych).
3. Odpowiedzialność z mocy prawa - użytkownika, najemcy, dzierżawcy. Prawo, orzecznictwo, praktyka.
4. Egzekwowanie praw w stosunku do wykonawców i projektantów.
5. Klasyfikacja obiektów i identyfikacja ich pod względem rodzaju prowadzonej dokumentacji i podziału kosztów. Zasady archiwizacji zasobów.
6. Podstawy matematyki finansowej.
7. Określenie wszystkich elementów finansowych związanych z rozliczaniem użytkowników oraz gospodarka obiektami.
8. Planowanie – od zestawienia potrzeb remontowych do planu remontów. Matryca kosztów – narzędzie do sporządzenia planu gospodarczego lub budżetu operacyjnego.
9. Sporządzanie zestawień niezbędnych do opracowania budżetu inwestycyjnego.
10. Źródła finansowania remontów i inwestycji. Pułapki podatkowe przy realizacji robót z dotacji, subwencji i dopłat.
11. Obowiązki inwestora przy organizacji i realizacji zamierzenia budowlanego według prawa i orzecznictwa

CENA:
1490 zł netto
(w cenę szkolenia zawiera: wykłady teoretyczne, rozwiązywanie zagadnień praktycznych, materiały szkoleniowe, imienne certyfikaty, wyżywienie, 2 noclegi w pokoju dwuosobowym,
relaks w nowoczesnej strefie wellness: basen, sauna, jacuzzi)