Szkolenia: tel./fax: 12 292 64 84, e-mail: szkolenie[at]meetingfactory.pl

SZKOLENIA

Termin:
7 maja 2019 r. Warszawa
13 maja 2019 r. Poznań
14 maja 2019 r. Wrocław

PROWADZĄCA: Krystyna KRÓLEWIAK-CIECHANOWSKA
Specjalista prawa mieszkaniowego z wieloletnią praktyką obsługi prawnej spółdzielni i innych podmiotów gospodarczych. Autorka wielu publikacji z zakresu  windykacji, ochrony danych osobowych

PROGRAM:

1. Przygotowanie walnego zgromadzenia.
1.1 Wykładanie materiałów.
1.2 Zawiadomienia i zwoływanie WZ a RODO.
1.3 Projekty uchwał.

2. Członkowie spółdzielni mieszkaniowej po nowelizacji – uprawnienia członków.
2.1 Pełnomocnictwa – lista pełnomocnictw.
2.2 Udział w walnym zgromadzeniu pełnomocników, ich weryfikacja, oraz treść i wiarygodność pełnomocnictw szczególnych.

3. Kompetencje i obrady walnego zgromadzenia.
3.1 Porządek obrad.
3.2 Regulamin walnego zgromadzenia.
3.3 Prezydium i komisje.
3.4 Rodzaje uchwał na walnym zgromadzeniu (projekty uchwał, poprawki do uchwał).
3.5 Sprawozdania – zatwierdzanie i podejmowanie uchwał.
3.6 Udział pełnomocników i ekspertów.

4. Głosowanie.
4.1 WZ w częściach – podejmowanie uchwał (liczenie głosów).
4.2 Elektroniczne głosowanie i liczenie głosów.
4.3 Kiedy uchwałę uważamy za podjętą?
4.4 Wybory członków rady nadzorczej.
4.5 Skuteczność i reasumpcja uchwał WZ.

5. Dokumentacja obrad walnego zgromadzenia.
5.1 Protokół WZ (utrwalanie za pomocą dźwięku i obrazu).
5.2 Przerwanie obrad walnego zgromadzanie.

6. Aktualne orzecznictwo i RODO

CENA:
490 zł brutto
(w cenę szkolenia zawiera: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, imienne certyfikaty, indywidualne konsultacje z ekspertem)