Szkolenia: tel./fax: 12 292 64 84, e-mail: szkolenie[at]meetingfactory.pl

SZKOLENIA

Terminy:
17 stycznia 2019 r. Kraków
29 stycznia 2019 r. Wrocław

PROWADZĄCA: Eugenia ŚLESZYŃSKA
Wybitna specjalistka i autorka wielu publikacji i książek poświęconych zagadnieniom podatkowym we wspólnotach mieszkaniowych, w tym "Gospodarka, rachunkowość, podatki oraz rozrachunki wspólnoty mieszkaniowej"

PROGRAM:

1. Dowody źródłowe wspólnoty w działalności wspólnoty oraz zasady, metody prowadzenia ewidencji rachunkowej. Prawo, orzecznictwo, praktyka.
2. Standardy rozrachunków z różnych tytułów w warunkach działania wspólnoty, po zmianie prawa i orzecznictwa.
3. Co nie może być kosztem zarządu?
4. Przykładowe operacje księgowe. Kontrola obrotów i sald w trakcie roku obrachunkowego.
5. Specyfika i podstawa prawna sprawozdawczości finansowej wspólnoty mieszkaniowej.
6. Prawidłowość sprawozdania finansowego a podmiot odpowiedzialny.
7. Zamykanie kont na moment bilansowy. Zamknięcie wstępne i jego skutki.
8. Wzór sprawozdania finansowego (rachunek wyników, bilans, informacja dodatkowa dla właścicieli).
9. Zatwierdzenie sprawozdania i jego skutki
  9.1. Treść uchwały w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego.
  9.2. Skutki uchylenia uchwały w spr. zatwierdzenia .
  9.3 Jak i kiedy korygować sprawozdanie finansowe? Skutki korekty. Korekta dla celów rachunkowych i podatkowych?
  9.4. Zdarzenia i operacje, które wystąpiły przed jego zatwierdzeniem i po jego zatwierdzeniu.
10. Wynik finansowy za rok obrachunkowy i jego rozliczanie. Aspekty prawne, księgowe i finansowe rozliczeń.
11. Rozrachunki publiczno-prawne i zmiany w podatkach:
  a) w podatku dochodowym;
  b) w podatku VAT;
  c) w Ordynacji podatkowej.
12. Odpowiedzialność podatkowa wspólnoty mieszkaniowej a odpowiedzialność pełnomocnika podatkowego.
13. Czy księgowa z firmy zarządzającej może ponosić odpowiedzialność karną z mocy prawa za uszczuplenie podatków przez wspólnotę?

CENA:
590 zł
(cena szkolenia zawiera: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, imienne certyfikaty, indywidualne konsultacje z ekspertem)