Szkolenia: tel./fax: 12 292 64 84, e-mail: szkolenie[at]meetingfactory.pl

SZKOLENIA

Terminy:
do uzgodnienia

PROWADZĄCA: Agnieszka MASŁOWSKA-GĄDEK
Radca prawny, doradca podatkowy, doświadczony trener-praktyk. Absolwentka prawa stacjonarnego na Uniwersytecie Jagiellońskim, aplikacji radcowskiej przy OIRP w Krakowie oraz studiów podyplomowych Zamówienia publiczne na Wydziale Zarządzania AGH. Od 2013 r. radca prawny, od 2016 r. doradca podatkowy. w latach 2008-2014 pracownik samorządowy (prawnik w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa), od 2012 r. trener szkoleń prawnych (specjalizacja: prawo administracyjne, szeroko pojęte prawo ochrony środowiska, prawne aspekty procesu inwestycyjno-budowlanego). Aktualnie prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego, Doradcy Podatkowego w Krakowie

PROGRAM:
1. Przedsięwzięcia znacząco oddziałujące na środowisko
2. Organy właściwe do wydania decyzji środowiskowej - z naciskiem na zmianę właściwości co do inwestycji gminnych, co do elektrowni wiatrowych i in. (wraz z omówieniem przepisów przejściowych dot. spraw wszczętych a niezakończonych).
3. Zmiany dot. decyzji środowiskowych od 1.01.2018 r.- wraz z omówieniem przepisów przejściowych
4. „NOWELIZACJA NOWELIZACJI” - CO DO SPRAW WSZCZĘTYCH I NIEZAKOŃCZONYCH PRZED WEJŚCIEM W ŻYCIA PRAWA WODNEGO
5. KOLEJNE REWOLUCYJNE ZMIANY- NOWELIZACJA PRAWA WODNEGO
6. Organy uzgadniające i opiniujące - w tym nowy organ opiniujący od 1.01.2017 r. (organ właściwy do wydania pozwolenia zintegrowanego - a od 1.01.2018 r.-nowy organ: Wody Polskie. DODANY DO USTAWY ART. 6A
7. Nowe zadanie organu wydającego decyzję środowiskową (zgodnie z art. 77 ust.9 uuiś)
8. Przed jakimi decyzjami wydaje się decyzję środowiskową
9. Wymogi formalne wniosku o decyzję środowiskową - problemy praktyki
10. Procedura w sprawie wydawania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięć zawsze znacząco oddziałujących na środowisko po zmianach:
 a) Gdy z wnioskiem złożono raport
 b) Gdy z wnioskiem złożono kartę informacyjną przedsięwzięcia
11. Procedura w sprawie wydawania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięć potencjalnie znacząco oddziałujących na środowisko:
 a) Gdy była przeprowadzana ocena oddziaływania na środowisko
 b) Bez OOS
12. Ocena oddziaływania na środowisko po zmianach
13. Karta informacyjna przedsięwzięcia po zmianach
14. Raport po zmianach
15. Krąg stron postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej. Problemy praktyki- nieuregulowany stan prawny nieruchomości, nieprzeprowadzone postępowanie spadkowe, strona nieznana z miejsca pobytu itd. zdefiniowany ustawowo krąg stron postępowania od 1.01.2018 r- największe zagrożenia
16. Udział organizacji ekologicznych w postępowaniu - kiedy art. 44 ustawy, kiedy art. 31 kpa
17. Udział społeczeństwa w postępowaniu - jakie obowiązki ciążą na organie
18. Zmiana decyzji środowiskowej - przesłanki, procedura
19. Przeniesienie decyzji środowiskowej na inny podmiot- przesłanki, procedura
20. Ocena oddziaływania na obszar NATURA2000 po zmianach
21. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko - zagadnienia węzłowe
22. Postępowania transgraniczne - zagadnienia węzłowe
23. Ponowna ocena oddziaływania na środowisko

CENA:
450 zł brutto
390 zł brutto (druga i każda następna osoba z tej samej jednostki)

(cena szkolenia zawiera: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, imienne certyfikaty, indywidualne konsultacje z ekspertem)