Szkolenia: tel./fax: 12 292 64 84, e-mail: szkolenie[at]meetingfactory.pl

SZKOLENIA

Kurs, szkolenie jak prowadzić książkę obiektu budowlanego

Termin:
21 lipca 2020 r.

Ze względu na panujące ograniczenia proponujemy szkolenia w formie zdalnej (online).

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu na temat:

„Kurs prowadzenia Książki Obiektu Budowlanego – warsztaty”

Szkolenia zdalne to nowe rozwiązanie, które doskonale sprawdzi się w obecnej chwili.

Szkolenia te posiadają wszystkie atuty szkoleń stacjonarnych. Bez konieczności dojazdu do sal szkoleniowych możesz skorzystać ze specjalistycznej wiedzy naszych wykładowców. Nie ma potrzeby przemieszczania się i spotykania się w większych grupach.

- podczas szkolenia będziesz widzieć zarówno ekran trenera jak również samego trenera,

- otrzymasz materiały i certyfikat w formacie PDF,

- będziesz miał możliwość zadawania pytań trenerowi poprzez wbudowany mechanizm czatu,

- w trakcie szkolenia trener będzie uwzględniał czas na przerwy.

Wymagania sprzętowe:

- komputer ze stabilnym łączem internetowym,

- przeglądarka internetowa (preferowany FireFox),

- kamera internetowa (wbudowana lub podłączana na USB)

- głośniki lub słuchawki.

Przed szkoleniem otrzymasz od nas mail z wszystkimi niezbędnymi informacjami, w tym link, który pozwoli połączyć się i uczestniczyć w szkoleniu.

Przed szkoleniem otwieramy „wirtualny pokój szkoleniowy”, 60 minut przed oficjalnym czasem rozpoczęcia jesteśmy do dyspozycji w celu sprawdzenia łączności i poprawności działania sprzętu.Zarządca lub właściciel obiektu budowlanego ma wiele obowiązków wynikających z przepisów, związanych m.in. z przeprowadzaniem przeglądów budowlanych, przechowywaniem dokumentów lub prowadzeniem Książki Obiektu Budowlanego. Jest to ściśle związane z bezpieczeństwem użytkowników obiektów budowlanych oraz dbałością o własny lub powierzony majątek. Za nieprawidłowości w tym zakresie grożą wysokie kary i poważne konsekwencje ze strony organów nadzoru budowlanego, a w skrajnych przypadkach nawet zakaz prowadzenia działalności w zakresie zarządzania nieruchomościami.

PROGRAM "Kursu prowadzenia książki obiektu budowlanego"

1. Wprowadzenie do prawa budowlanego
2. Obowiązkowe przeglądy budynków
3. Tworzenie planu remontów
4. Tworzenie harmonogramu przeglądów
5. Zarządzanie dokumentacją techniczną budynku
6. Praktyczne wypełnianie Książki Obiektu Budowlanego
7. Panel dyskusyjny / odpowiedzi na pytania uczestników

Podczas szkolenia zdobędziecie użyteczną i niezbędną wiedzę z zakresu eksploatacji instalacji i urządzeń, przeprowadzania obowiązkowych przeglądów, tworzenia harmonogramu przeglądów i planu remontów, zarządzania dokumentacją techniczną oraz nauczycie się praktycznie wypełniać Książkę Obiektu Budowlanego. Unikniecie także najczęściej popełnianych błędów w tym zakresie, a także zyskacie pewność, że inspektorzy nie podważą prowadzonej przez Państwa dokumentacji obiektów.


CENA:
290 zł netto
(w cenę szkolenia zawiera: materiały szkoleniowe, imienne certyfikaty, indywidualne konsultacje z ekspertem)