Szkolenia: tel./fax: 12 292 64 84, e-mail: szkolenie[at]meetingfactory.pl

SZKOLENIA

Terminy:
do uzgodnienia

PROWADZĄCA: Eugenia ŚLESZYŃSKA
Wybitna specjalistka i autorka wielu książek związanych z gospodarowaniem i zarządzaniem nieruchomościami, m. in.„Przegląd, konserwacja i roboty budowlane w zarządzanym budynku” ,wykładowca na studiach podyplomowych związanych z gospodarką nieruchomościami. Posiada doświadczenie w audycie gospodarki nieruchomości uczelni

PROGRAM:

1. Nowe obowiązki uczelni jako inwestora oraz innych uczestników procesu budowlanego po zmianie prawa budowlanego. Wnioski z najnowszego prawa i orzecznictwa.
2. Nowe obowiązki uczelni jako właściciela obiektów zabytkowych w procesie inwestowania. Wnioski z najnowszego prawa i orzecznictwa.
3. Zmiany w warunkach działania uczelni jako inwestora przed organami
4. Ocena zmian w warunkach techniczno-budowlanych budowy obiektów budowlanych uczelni
4.1.Przydatność nowych definicji w praktyce inwestora – uczelni
4.2.Zmiany dotyczące warunków sytuowania i budowy obiektów uczelni, w tym:
- Dopuszczalne odległości sytuowanego budynku na działce budowlanej od granicy tej działki
- Warunki dostępu do drogi publicznej
- Nowe warunki techniczne budowy parkingów i garaży, dojazdy do stanowisk postojowych
- Warunki przyłączenia uzbrojenia działki do sieci
- Nowe warunki techniczne budowy placów zabaw i ogrodzeń
- Nowe warunki budowy dla niepełnosprawnych
- Nowe warunki dla pomieszczeń budynku i jego urządzeń
- Nowe warunki dla instalacji i urządzeń budynku
- Nowe warunki dla mieszkań w budynku wielorodzinnym
- Nowe warunki dla budowy dźwigów
- Nowe warunki bezpieczeństwa pożarowego. Czy nowe warunki techniczno-budowlane obowiązują wstecz?
- Ocena nowych wskaźników efektywności energetycznej
5. Czym powinna być poprzedzona rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku uczelni? Nowe prawo, orzecznictwo.
6. Czy nowe warunki techniczno-budowlane należy stosować do budynków starych uczelni oraz w jakich warunkach?
7. Ocena przejściowych przepisów techniczno-budowlanych.
8. Czy można dokonać odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych oraz od zatwierdzonego projektu budowlanego? Kiedy odstępstwo jest istotne a kiedy nieistotne? Nowe prawo, orzecznictwo.
9. Czym powinna być poprzedzona rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku uczelni? Nowe prawo, orzecznictwo.
10. News. Zmiany przepisów techniczno-budowlanych, które wejdą w życie w tym roku. Przepisy przejściowe, jak je stosować?
11. Problematyka sporów z wykonawcami robót [generalnymi wykonawcami] w toku umowy oraz po jej wykonaniu. Prawo, orzecznictwo, praktyka.
12. Aspekty opodatkowania robót budowlanych podatkiem VAT w robotach budowlanych.
13. Czy znasz przepisy o odwrotnym obciążeniu podatkiem VAT, oraz czy znasz nowe zasady podzielonej płatności SPLIT PAYMENT?

CENA:
650 zł brutto
(cena szkolenia zawiera: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, imienne certyfikaty, indywidualne konsultacje z ekspertem)