Szkolenia: tel./fax: 12 292 64 84, e-mail: szkolenie[at]meetingfactory.pl

SZKOLENIA

Terminy:
4 marca 2020 r. Łódź
5 marca 2020 r. Gdańsk

PROWADZĄCA: Eugenia ŚLESZYŃSKA
Wybitna specjalistka i autorka wielu publikacji i książek poświęconych zagadnieniom podatkowym we wspólnotach mieszkaniowych, w tym "Gospodarka, rachunkowość, podatki oraz rozrachunki wspólnoty mieszkaniowej"

PROGRAM:

1. Kto po zmianie prawa może świadczyć obsługę podatkową? Czy usługa prowadzenia księgowości to, to samo co obsługa podatkowa?
2. Odpowiedzialność podatników i księgowych po zmianie Ordynacji podatkowej i Kodeksu karnego skarbowego - stan po zmianach 2020.
3. Sprzedaż towarów i usług w warunkach działania wspólnoty a ustawa VAT. Odsprzedaż mediów w warunkach działania wspólnoty a obowiązki według ustawy VAT.
4. Obowiązki wspólnoty mieszkaniowej będącej zwykłym (niezarejestrowanym) podatnikiem. Zmiany 2020. Prawo, orzecznictwo, praktyka. Fakturowanie.
5. Nowe orzecznictwo NSA - przełom w orzecznictwie dot. obowiązku wspólnoty zarejestrowania się jako "podatnik VAT czynny" [orzecznictwo dot. art. 113 ust. 2 pkt 2a ustawy VAT].
6. Obowiązki podatnika VAT czynnego przy sprzedaży towarów i usług, w tym odsprzedaży mediów, po zmianach w roku 2020. Prawo, orzecznictwo, praktyka. Zmiany ustawy VAT, nowe zasady deklarowania i JPK w 2020 r. Fakturowanie.
7. Jak działa mechanizm Split payment w warunkach działania wspólnot, czyli jak i komu oraz na jaki rachunek płacić. Nowe przepisy od 1 listopada 2019 r. i nowe rygory od 1 stycznia 2020 r.
8. Zasady refakturowania pośrednictwa w dostawie mediów do lokali właścicieli w aspekcie zwolnienia przedmiotowego od podatku VAT i rozrachunki z właścicielami lokali. Fakturowanie. Prawo, orzecznictwo, interpretacje podatkowe, praktyka.
9. Nowe obowiązki wspólnoty wobec organów w zakresie przesyłania JPK-VAT i składania deklaracji podatkowych, po zmianach 2020.
10. Nowe obowiązki wspólnoty wobec organów w zakresie przesyłania JPK- na żądanie - dotyczące wszystkich podatników.
11. Nowe obowiązki podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych wspólnoty po zmianach w roku 2019/2020. Prawo, orzecznictwo, interpretacje podatkowe, praktyka.
11.1.Przychody, koszty uzyskania przychodów oraz dochód podatkowy według zmienionego prawa i orzecznictwa.
11.2.Czy znasz pułapki podatkowe przy stosowaniu zwolnienia od podatku dochodowego
11.3.Jak rozliczać stratę podatkową?
11.4.Czy do CIT-8 obowiązkowo dołączać sprawozdanie finansowe?
12. Prowadzenie ewidencji podatkowej dla potrzeb obliczenia podatku dochodowego
i rozrachunków z organem podatkowym. Czy mały podatnik powinien korzystać ze zwolnienia z obowiązku zapłaty zaliczki na podatek?
13. Rozrachunki publicznoprawne w ewidencji rachunkowej podatnika - wspólnoty, aspekty księgowe rozrachunków.
14. Odpowiedzialność skarbowa podatnika oraz innych osób za przestępstwa lub wykroczenia skarbowe, stan po zmianach 2020.


CENA:
590 zł netto
(cena szkolenia zawiera: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, imienne certyfikaty, indywidualne konsultacje z ekspertem)

pdf

Gdańsk 5.03

Rozmiar: 64.78 kb
Odsłon : 6