Szkolenia: tel./fax: 12 292 64 84, e-mail: szkolenie[at]meetingfactory.pl

SZKOLENIA

Terminy:
10 lipca 2020 r.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu na temat:

„Rozrachunki z właścicielami lokali w warunkach wspólnoty mieszkaniowej. Prawo, orzecznictwo, praktyka”

Szkolenia zdalne to rozwiązanie, które doskonale sprawdzi się w obecnej chwili.

Szkolenia te posiadają wszystkie atuty szkoleń stacjonarnych.

- podczas szkolenia będziecie widzieć zarówno ekran trenera jak również samego trenera,

- otrzymacie materiały i certyfikat w formacie PDF,

- będziecie mieli możliwość zadawania pytań trenerowi poprzez wbudowany mechanizm czatu i mikrofon

- w trakcie szkolenia trener będzie uwzględniał czas na przerwy.

Wymagania sprzętowe:

- komputer ze stabilnym łączem internetowym,

- przeglądarka internetowa (preferowany FireFox, Chrome, Edge),

- kamera internetowa (opcjonalnie)

- głośniki lub słuchawki.

Przed szkoleniem otrzymacie od nas mail z wszystkimi niezbędnymi informacjami, w tym link, który pozwoli połączyć się i uczestniczyć w szkoleniu.

Przed szkoleniem otwieramy „wirtualny pokój szkoleniowy”, 30 minut przed oficjalnym czasem rozpoczęcia jesteśmy do dyspozycji w celu sprawdzenia łączności i poprawności działania sprzętu.


Szkolenie ON-LINE poprowadzi:
 Eugenia Śleszyńska
Wybitna specjalistka i autorka wielu publikacji i książek poświęconych zagadnieniom podatkowym we wspólnotach mieszkaniowych, w tym "Gospodarka, rachunkowość, podatki oraz rozrachunki wspólnoty mieszkaniowej"


PROGRAM:

1. Odpowiedzialność z mocy prawa wspólnoty jako podatnika, zarządu wspólnoty jako organu podatnika oraz firmy usługowej. Prawo, orzecznictwo, praktyka.

1.1.Odpowiedzialność według ustaw podatkowych oraz według ordynacji podatkowej. 1.2.Odpowiedzialność karna według kodeksu karnego skarbowego.

1.3.Czy wiesz, że podatnik i jego organ ponosi odpowiedzialność nawet wtedy, gdy zleci obsługę podatkową firmie usługowej?

1.4.Jakie są warunki świadczenia obsługi podatkowej przez firmę usługową?

1.5.Czy usługa PKWIU 68 32 jest tym samym co obsługa podatkowa podatnika PKWIU 69 20?

1.6.Jaka jest odpowiedzialność księgowego w tym zakresie?

2.Od ewidencji rachunkowej do ewidencji podatkowej dla różnych podatków, ewidencja podatkowa dla potrzeb podatku VAT [podatnik zwykły i podatnik VAT czynny], ewidencja podatkowa dla potrzeb podatku dochodowego, ewidencja podatkowa dla potrzeb rozliczania podatku śmieciowego.

2.1.Podstawa prawna prowadzenia ewidencji rachunkowej wspólnoty i uchwała systemowa w tej sprawie.

2.2.Podstawa prawna dla prowadzenia ewidencji podatkowych.

2.3.Kto za to odpowiada?

3."Biała lista" w warunkach działania wspólnoty mieszkaniowej. Prawo, interpretacje podatkowe, wskazówki praktyczne.

4.Mechanizm podzielonej płatności, czyli jak i komu oraz na jaki rachunek płacić w warunkach działania wspólnoty. Mechanizm obligatoryjny i fakultatywny - jakie różnice?

4.1.Nowe rygory od dnia 1 stycznia 2020 r. oraz zmiany do rygorów wprowadzone specustawą o COVID 19.

4.2.Omówienie w związku z tym obowiązków nabywcy towarów i usług - w świetle interpretacji podatkowych i objaśnień.

5.Działalność statutowa i sprzedaż towarów i usług, a także odsprzedaż mediów w warunkach działania wspólnoty mieszkaniowej.

5.1.Dokumentowanie dz. statutowej i rozliczanie wynikiem finansowym po roku obrachunkowym.

5.2.Dokumentowanie odsprzedaży mediów i refakturowanie według dwóch różnych metodyk. Prawo, orzecznictwo, praktyka.

5.3.Istota rozrachunków z właścicielami lokali z różnych tytułów, dz. statutowej, dz. w zakresie odsprzedaży mediów.

5.4.Skutki podatkowe rozliczeń.

6.Obowiązki zwykłego podatnika w związku ze sprzedażą towarów i usług według ustawy VAT. Prawo, orzecznictwo, interpretacje podatkowe, praktyka.

6.1.Ewidencja podatkowa.

6.2.Faktury o węższym zakresie danych.

6.3.Limit sprzedaży według art. 113 ust. 1 ustawy VAT.

6.4.Refakturowanie przy odsprzedaży.

6.4.Czy z uwagi na art. 113 ust. 2 pkt 2a ustawy VAT wspólnota powinna się zarejestrować jako podatnik VAT czynny?

7.Obowiązki podatnika VAT czynnego w zw. ze sprzedażą/odsprzedażą. Prawo, orzecznictwo, interpretacje podatkowe, praktyka.

7.1.Ewidencja sprzedaży i ewidencja zakupu.

7.2.Dostosowanie ewidencji dla potrzeb deklaracji VAT oraz JPK-VAT.

7.3.Odliczanie podatku naliczonego od podatku należnego – zasady.

7.4.Refakturowanie mediów - zasady pośrednictwa - art. 8 ust. 2a ustawy VAT.

7.5.Korekta sprzedaży w danym roku i po roku według dwóch ustaw podatkowych, na przykładzie prawa i interpretacji podatkowej KIS.

7.5.Stawki podatku VAT a WIS, nowe PKWIU, jak to stosować?

7.6.Nowe przepisy ustawy VAT od 1 lipca czy od 1 października.

7.7.Rygory ustawy.

8. Prowadzenie ewidencji podatkowej dla potrzeb obliczenia podatku dochodowego i rozrachunków z organem podatkowym.

8.1.Czy do złożonego CIT-8 trzeba było załączyć sprawozdanie finansowe?

8.2.Rozrachunki z tyt. podatku dochodowego.

a) Przychody i koszty podatkowe i ich korekta w trakcie roku i po roku.

b) Skutki korekty przychodów całorocznych z odsprzedaży mediów.

c) Niezaliczenie wydatku do KUP [skutki naruszenia zasady podzielonej płatności].

9.Źródło wolne od podatku dochodowego GZM według orzecznictwa a pułapki podatkowe.

9.1.Jak ustalać przychody podatkowe z tego źródła i jak ustalać dla niego koszty uzyskania przychodów podatkowych?

9.2.Jak ustalać dochód podatkowy na źródle wolnym od podatku dochodowego?

9.3.Jak ustalać i rozliczać stratę podatkową na źródle wolnym od podatku - nowe przepisy w praktyce. Pułapki podatkowe.

9.4.Warunki zwolnienia przedmiotowego - według art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy.

10. Zaliczki na podatek dochodowy. Czy mały podatnik powinien korzystać ze zwolnienia z obowiązku zapłaty zaliczki na podatek? Rozrachunki publicznoprawne wspólnoty, aspekty księgowe rozrachunków.

11. Wspólnota mieszkaniowa w likwidacji? Najnowsze interpretacje podatkowe za 2020 r. Prawo, orzecznictwo, praktyka.CENA:
350 zł netto
(cena szkolenia zawiera: materiały szkoleniowe, imienne certyfikaty, indywidualne konsultacje z ekspertem)

pdf

Formularz zgłoszeniowy 10.07

Rozmiar: 117.72 kb
Odsłon : 3
pdf

Szczegółowy program 10.07

Rozmiar: 100.55 kb
Odsłon : 1