Szkolenia: tel./fax: 12 292 64 84, e-mail: szkolenie[at]meetingfactory.pl

SZKOLENIA

Termin:
31 sierpnia 2018 r. Kraków
19 września 2018 r. Warszawa
26 września 2018 r. Wrocław

Szkolenie ma na celu wskazanie podstaw prawnych i przepisów prawa budowlanego oraz aktów wykonawczych do prawa budowlanego związanych z bieżącym utrzymaniem nieruchomości i jej eksploatacją, studium przypadków związanych z prowadzeniem książki obiektu budowlanego oraz wykonywaniem przeglądów okresowych i zaleceń pokontrolnych wynikających z protokołów kontroli, kary za nienależyte utrzymanie obiektów budowlanych i skutki prawne oraz faktyczne dla zarządców nieruchomości i właścicieli, zasady i formy zawierania umów związanych z obsługą i serwisem nieruchomości.

PROWADZĄCY: Adam KUDYK
Prawnik z wieloletnim doświadczeniem specjalizujący się w obsłudze inwestycji, prowadzący obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych. Doświadczony trener i wykładowca dla grup zawodowych związanych z rynkiem nieruchomości; specjalizacja w zakresie umów: sprzedaży, najmu, dzierżawy i innych związanych z obrotem nieruchomościami, postępowań prawnych związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości i innych zagadnień z dziedziny nieruchomości oraz obsługi firm deweloperskich i zagranicznych inwestorów. Autor publikacji prasowych i licznych opinii i komentarzy z branży nieruchomości.


PROGRAM:

I. Techniczna eksploatacja i utrzymanie budynków i instalacji

II. Obowiązki właściciela lub zarządcy nieruchomości

III. Eksploatacja instalacji i urządzeń technicznych

IV. Planowanie, przygotowanie i organizacja remontów, adaptacji, modernizacji, rozbiórek

V. Zarządzanie umową w zakresie usług/ robót związanych z eksploatacją obiektu budowlanego

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA W ZAŁĄCZNIKU

CENA:
650 zł brutto
(cena szkolenia zawiera: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch,
imienne certyfikaty, indywidualne konsultacje z ekspertem)

Formularz - Eksploatacja

pdf

Szczegółowy program szkolenia

Rozmiar: 34.23 kb
Odsłon : 23
pdf

Kraków 31.08

Rozmiar: 63.59 kb
Odsłon : 7
pdf

Warszawa 19.09

Rozmiar: 63.25 kb
Odsłon : 12
pdf

Wrocław 26.09

Rozmiar: 63.21 kb
Odsłon : 8