Szkolenia: tel./fax: 12 292 64 84, e-mail: szkolenie[at]meetingfactory.pl

SZKOLENIA

Termin:
do ustalenia

PROWADZĄCA: Krystyna KRÓLEWIAK-CIECHANOWSKA
Specjalista prawa mieszkaniowego z wieloletnią praktyką obsługi prawnej spółdzielni i innych podmiotów gospodarczych. Autorka wielu publikacji z zakresu  windykacji, ochrony danych osobowych

PROGRAM SZKOLENIA:

I. Nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz innych ustaw z dnia 20 lipca 2017 roku ( Dz.U. z 2017 r., poz.1596).

II. Walne Zgromadzenie w 2018 roku.

1. Członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej przyjęte po nowelizacji ustawy.
1.1. Zawiadamianie i zwoływanie walnego zgromadzenia.
1.2. Porządek i rozpoczęcie obrad.
1.3. Postępowanie w przypadku trwających postępowań wewnątrzspółdzielczych i sądowych dotyczących wystąpienia ze spółdzielni, wykluczenia i wykreślenia.
2. Pełnomocnictwo zgodnie ze zmianą art. 8 ³ ust. 1¹.
2.1. Udział w walnym zgromadzeniu pełnomocników, ich weryfikacja oraz treść i wiarygodność pełnomocnictw szczególnych.
3. Kompetencje wz.
3.1. Art. 38 Prawa Spółdzielczego.
3.2. Walne w częściach.
4. Obrady walnego zgromadzenia.
4.1. Regulamin walnego zgromadzenia.
4.2. Prezydium i komisje.
4.3. Głosowanie na walnym zgromadzeniu.
4.4. Skuteczność i reasumpcja uchwał wz.
4.5. Absolutorium dla członków zarządu.
4.6. Wybory członków rady.
5. Dokumentacja obrad walnego zgromadzenia.
5.1. Protokół wz.
5.2. Przerwanie obrad wz.
6. Walne zgromadzenie, a zebranie przedstawicieli członków.

III. Aktualne orzecznictwo sądowe

CENA:
490 zł brutto
(cena szkolenia zawiera: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch,
imienne certyfikaty, indywidualne konsultacje z ekspertem)