Szkolenia: tel./fax: 12 292 64 84, e-mail: szkolenie[at]meetingfactory.pl

SZKOLENIA

Terminy:
13 kwietnia 2018 r. Wrocław
19 kwietnia 2018 r. Katowice
25 kwietnia 2018 r. Warszawa

PROWADZĄCA: Eugenia ŚLESZYŃSKA
Autorka publikacji "Zarządzanie informacją i tajemnicą w firmie. Przewodnik po prawie o ochronie prywatności oraz o dostępie do informacji"

PROGRAM:

 1. Zasady ogólne zarządzania bezpieczeństwem informacji chronionej według obowiązujących norm a identyfikacja obszarów zagrożeń

  - dostęp do informacji chronionej

  - klauzule poufności w umowach co do ochrony informacji

  - tajemnica właściciela nieruchomości a podmiot zarządzający nieruchomością

  - identyfikacja obszarów zagrożeń co do wycieków informacji

  - systemy bezpieczeństwa

 2. Dane osobowe i zbiory danych osobowych w przetwarzaniu - wg ustawy o ochr. danych os.

  2.1 Dane osobowe w definicjach, w tym o danych wrażliwych

  2.2 Specyfika i struktura różnych zbiorów danych osobowych. Czy w każdym przypadku zbiory danych osobowych podlegają rejestracji?

  2.3. Co to jest przetwarzanie danych osobowych i jakie są jego etapy?

  2.4. Kto jest administratorem danych, w tym w warunkach wspólnoty mieszkaniowej, oraz jakie są jego obowiązki. Kto to jest w obecnych warunkach ABI i jaka jest jego rola?

  2.5. Warunki usługowego przetwarzania danych osobowych, w tym przez firmę zarządzająca lub przez inne podmioty świadczące usługi

  2.6. Kto z mocy prawa może mieć dostęp do chronionych danych osobowych? Kto komu może przesyłać dane?

 3. Systemy bezpieczeństwa i organizacja bezpieczeństwa formalnego i technicznego.

  3.1. Środki bezpieczeństwa w przetwarzaniu danych osobowych - poziom podstawowy

  3.2. Środki bezpieczeństwa w przetwarzaniu danych osobowych - poziom podwyższony

  3.3. Środki bezpieczeństwa w przetwarzaniu danych osobowych - poziom wysoki

  3.4. Anonimizacja danych a pseudonimizacja danych

 4. Prawa osoby, której dane osobowe są przetwarzane, w tym według nowych przepisów RODO

  4.1. Prawo dostępu do danych.

  4.2. Prawo do sprostowania danych.

  4.3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”).

  4.4. Prawo do ograniczenia przetwarzania.

  4.5. Prawo do przenoszenia danych.

  4.6. Prawo do sprzeciwu.

  4.7. Nowe wytyczne w sprawie zgody dziecka [przetwarzanie danych dzieci]

 5. Warunki legalnego przetwarzania danych os. przez administratora według przepisów RODO

  5.1. Normy ustawowe a nakazy przepisów UE RODO

  5.2. Kto jest adresatem przepisów RODO? Kiedy można legalnie przetwarzać dane osobowe według RODO?

  5.3. Działania organizacyjne w celu wykonania wytycznych RODO

  5.4. Wyznaczanie Inspektora Ochrony Danych (DPO) a dotychczasowy ABI. Jakie są kompetencje DPO w stosunkach wewnętrznych i zewnętrznych?

  5.5. Ocena skutków ochrony danych [analiza ryzyka naruszenia norm ochrony] - nowym obowiązkiem administratora danych . Kiedy wykonywać obowiązkowo "Ocenę skutków.." oraz co ma zawierać dokument "Ocena skutków.."? Czy niewykonanie tzw. oceny [analizy ryzyka] może powodować sankcje karne?

  5.6. Obowiązek bieżącego analizowania skutków ewentualnych zagrożeń i ich usuwanie

 6. Skutki naruszenia prawa ochrony danych. Dane biometryczne osoby pod ochroną.

  6.1. Nowy obowiązek zgłaszania naruszeń

  6.2. Skutki karne według ustawy o ochronie danych osobowych

  6.3. Skutki karne według kodeksu karnego

  6.4. Skutki cywilne, odpowiedzialność cywilna kontraktowa i deliktowa

  6.5. Co jest zakazane bezwzględnie, czy można "profilować" dane osoby?

 7. Przetwarzanie danych osobowych w warunkach WM, SM, TBS, itp. według prawa i orzecznictwa sądów administracyjnych. Studium przypadków.

  CENA:
  490 zł brutto
  (cena szkolenia zawiera: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch,
  imienne certyfikaty, indywidualne konsultacje z ekspertem)