Szkolenia: tel./fax: 12 292 64 84, e-mail: szkolenie[at]meetingfactory.pl

SZKOLENIA

Kurs, szkolenie jak prowadzić książkę obiektu budowlanego

Termin:
do uzgodnienia


PROGRAM SZKOLENIA - "Jak prowadzić książkę obiektu budowlanego"

1. Wprowadzenie do prawa budowlanego
2. Obowiązkowe przeglądy budynków
3. Tworzenie planu remontów
4. Tworzenie harmonogramu przeglądów
5. Zarządzanie dokumentacją techniczną budynku
6. Praktyczne wypełnianie Książki Obiektu Budowlanego
7. Panel dyskusyjny z elementami egzamin sprawdzającego przekazane wiadomości

Podczas szkolenia zdobędziecie użyteczną i niezbędną wiedzę z zakresu eksploatacji instalacji i urządzeń, przeprowadzania obowiązkowych przeglądów, tworzenia harmonogramu przeglądów i planu remontów, zarządzania dokumentacją techniczną oraz nauczycie się praktycznie wypełniać Książkę Obiektu Budowlanego. Unikniecie także najczęściej popełnianych błędów w tym zakresie, a także zyskacie pewność, że inspektorzy nie podważą prowadzonej przez Państwa dokumentacji obiektów.

Szkolenie - "Jak prowadzić książkę obiektu budowlanego", do uczestnictwa w którym serdecznie Państwa zapraszamy, prowadzone w formie swobodnej dyskusji i wymiany doświadczeń.

CENA:
590 zł brutto
(w cenę szkolenia zawiera: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch,
imienne certyfikaty, indywidualne konsultacje z ekspertem)