Szkolenia: tel./fax: 12 292 64 84, e-mail: szkolenie[at]meetingfactory.pl

SZKOLENIA

Termin:
14 marca 2018 r. Kraków

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Wprowadzenie do prawa budowlanego

  2. Obowiązkowe przeglądy budynków

  3. Tworzenie planu remontów

  4. Tworzenie harmonogramu przeglądów

  5. Zarządzanie dokumentacją techniczną budynku

  6. Praktyczne wypełnianie Książki Obiektu Budowlanego

  7. Panel dyskusyjny z elementami egzamin sprawdzającego przekazane wiadomości

Podczas szkolenia zdobędziecie użyteczną i niezbędną wiedzę z zakresu eksploatacji instalacji i urządzeń, przeprowadzania obowiązkowych przeglądów, tworzenia harmonogramu przeglądów i planu remontów, zarządzania dokumentacją techniczną oraz nauczycie się praktycznie wypełniać Książkę Obiektu Budowlanego. Unikniecie także najczęściej popełnianych błędów w tym zakresie, a także zyskacie pewność, że inspektorzy nie podważą prowadzonej przez Państwa dokumentacji obiektów.

Szkolenie, do uczestnictwa w którym serdecznie Państwa zapraszamy, prowadzone w formie swobodnej dyskusji i wymiany poglądów i doświadczeń.

TERMIN I MIEJSCE:
14 marca 2018 r.
ul. Urzędnicza 39, KRAKÓW

CENA:
490 zł brutto
(w cenę szkolenia zawiera: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch,
imienne certyfikaty, indywidualne konsultacje z ekspertem)