Szkolenia: tel./fax: 12 292 64 84, e-mail: szkolenie[at]meetingfactory.pl

SZKOLENIA

Termin:
21-23 lutego 2018 r. Kazimierz DolnyProwadzący:
Witold MALINOWSKI
Licencjonowany zarządca nieruchomości, praktyk z doświadczeniem w przeprowadzaniu kontroli w zakresie zarządczym i utrzymania technicznego różnorodnych obiektów, w tym o charakterze sieciowym. Zawodowo związany z zarządzaniem nieruchomościami komercyjnymi, wieloletni dyrektor ds. technicznych Centrum Handlowo-Rozrywkowego PROMENADA w Warszawie. Wspierał procesy zarządcze w Banku Gospodarstwa Krajowego, brał udział w audycie zarządczym Stadionu Narodowego, oceniał sposób obsługi technicznej jednego z największych w Polsce centrów logistycznych

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Omówienie aktualnych zmian w przepisach, m.in. w:
- Ustawie Prawo budowlane, - Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, - Dotyczących dostępności obiektów dla osób niepełnosprawnych.
 2. Obowiązki pracodawców w zakresie bhp. Zapoznanie się z aktualnymi zasadami szkoleń ogólnych i stanowiskowych pracowników w zakresie bhp oraz ocena stopnia zagrożeń na poszczególnych stanowiskach.
 3. Przeprowadzenie inwentaryzacji obiektowej. Praktyczne zasady pozyskiwania i grupowania informacji niezbędnych do stworzenia realnego planu finansowego obiektów na rok następny.
a) Identyfikacja pozycji kosztowych - instalacji, wyposażenia technicznego. Inwentaryzacja zasobów, b) Ocena zużycia technicznego i funkcjonalnego obiektów, c) Prawidłowość przygotowania danych do naliczenia podatku od nieruchomości oraz opłat z tytułu wieczystego użytkowania, d) Analiza możliwości alokacji kosztów na innych użytkowników – najemców, podnajemców, e) Zasady rozliczeń kosztów utrzymania części wspólnych- tzw. service chargé, f) Ocena potencjalnych przychodów z działalności, g) Przygotowanie budżetu operacyjnego.
 4. Opracowanie uniwersalnego kilkuletniego planu inwestycyjnego dla obiektów publicznych
a) Analiza protokołów kontroli okresowych obiektów, zwłaszcza tzw. pięcioletniej, analiz, ocen, raportów firm serwisowych, b) Ocena możliwości finansowych, c) Sporządzenie zarysu budżetu do decyzji właścicielskich.
 5. Podstawowy atut Zarządcy - realne oszczędności. Polityka związana z gospodarką mediami, rozliczaniem mediów, alokacją wszelkich uzasadnionych kosztów
a) Analiza rzeczywistych kosztów eksploatacji, związanych zwłaszcza z dostawą mediów (rozliczanie zużycia wody, energii cieplnej, energii elektrycznej, kosztów uzdatniania powietrza), b) Dobór mocy umownej i zamówionej Weryfikacja zawartych umów, c) Szczególne obowiązki w zakresie ochrony środowiska (odpady, freony).
 6. Tworzenie narzędzi - kluczy alokacyjnych do rozliczania kosztów.
 7. Prowadzenie oceny sposobu zarządzania nieruchomościami – audyty. Zasady przeprowadzania.
 8. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji obiektowej - ćwiczenia

TERMIN I MIEJSCE:
21-23 lutego 2018r.
Hotel Król Kazimierz****
ul. Puławska 86, KAZIMIERZ DOLNY

CENA:
1490 zł netto
(w cenę szkolenia wliczono: wykłady teoretyczne, rozwiązywanie zagadnień praktycznych, materiały
szkoleniowe, imienne certyfikaty, wyżywienie, 2 noclegi w pokoju dwuosobowym, relaks w strefie wellness)