Szkolenia

Wycinka zieleni w 2024 r. [ON-LINE]
Terminy:
12 czerwca 2024 r. On-line
Roboty budowlane w obiektach zabytkowych [ON-LINE]
Terminy:
18 czerwca 2024 r. On-line
Proces inwestycyjno – budowlany [ON-LINE]
Terminy:
Nowy termin wkrótce