Szkolenia: tel./fax: 12 292 64 84, e-mail: szkolenie[at]meetingfactory.pl

AKTUALNOŚCI

Wrocław, 17 maja 2018 r.

Hotel Campanile
ul. Ślężna 26
czwartek, godz. 10.00

W programie:

- Dlaczego tak trudno zatrzymać dźwięk w budynkach?
- Przykłady skuteczności izolacji akustycznej
- Normowe analizy numeryczne drgań sejsmicznych konstrukcji z wykorzystaniem oprogramowania MIDAS NFX
- Izolacja drgań w budownictwie i przemyśle
- Praktyczne rozwiązania wibroizolacyjne przegród budowlanych i maszyn
- Ochrona akustyczna  w lekkich przegrodach  o konstrukcji stalowej i drewnianej
- Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki i ich wpływ na ludzi
- Pomiary inklinometryczne oraz poziomu wibracji i hałasu przy budowach portów, linii kolejowych, głębokich wykopów wykonywanych w terenie zurbanizowanym


Od 18 lat jesteśmy niezależnym organizatorem przedsięwzięć konferencyjnych i szkoleniowych