Szkolenia: tel./fax: 12 292 64 84, e-mail: szkolenie[at]meetingfactory.pl

AKTUALNOŚCI

Warszawa, 15 marca 2018 r.

Hotel Lord
Al. Krakowska 218
czwartek, godz. 10.00

W programie:
- Dlaczego tak trudno zatrzymać dźwięk w budynkach?
- Normowe analizy numeryczne drgań sejsmicznych konstrukcji z wykorzystaniem oprogramowania MIDAS NFX
- Izolacja drgań w budownictwie i przemyśle
- Praktyczne rozwiązania wibroizolacyjne przegród budowlanych i maszyn
- Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki i ich wpływ na ludzi– nowa norma, nowe wymagania
- Innowacyjne i niezawodne mierniki hałasu i drgań. Pomiar hałasu i wibracji jednym przyrządem
- Doradztwo w zakresie rozwiązywania problemów z hałasem środowiskowym oraz akustyką w budownictwie
- Pomiary inklinometryczne oraz poziomu wibracji i hałasu przy budowach portów, linii kolejowych, głębokich wykopów wykonywanych w terenie zurbanizowanym oraz na terenie zakładów   przemysłowych w sąsiedztwie wrażliwych instalacji. Inwentaryzacje oraz ekspertyzy stanu technicznego obiektów budowlanych
Od 18 lat jesteśmy niezależnym organizatorem przedsięwzięć konferencyjnych i szkoleniowych