news
 

Sprawozdanie finansowe za 2017 rok - novum w zasadach sprawozdawczości finansowej, ustalania wyniku finansowego oraz prowadzenia rozrachunków wspólnoty mieszkaniowej

15.02.2018, Bydgoszcz, 29 stycznia 2018 r.
Wrocław, 1 lutego 2018 r.
Poznań, 8 lutego 2018 r.
Katowice, 15 lutego 2018 r.

PROWADZĄCA: Eugenia ŚLESZYŃSKA
Wybitna specjalistka i autorka wielu publikacji i książek poświęconych zagadnieniom podatkowym we wspólnotach mieszkaniowych, w tym "Gospodarka, rachunkowość, podatki oraz rozrachunki wspólnoty mieszkaniowej"


PROGRAM:


1. Prowadzenie ewidencji rachunkowej według najnowszego orzecznictwa SN oraz przykłady księgowania operacji gospodarczych.
2. Zmiany w sposobie prowadzenia ewidencji rachunkowej i podatkowej.
3. Nowe obowiązki podatnika wspólnoty mieszkaniowej według Ordynacji podatkowej, zwykłego podatnika i podatnika VAT czynnego. Czy znasz najnowszą interpretację ogólną MF w tej sprawie?
4. Rozrachunki wspólnoty z właścicielami lokali z tytułu mediów dostarczanych do lokali, po zmianie ustawy VAT i ustawy o własności lokali.
5. Rozrachunki wspólnoty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi po zmianie ustawy oraz z właścicielami lokali z tytułu zwrotu wydatków z tego tytułu według orzecznictwa
6. Kiedy wspólnota mieszkaniowa może doliczać odsetki za zwłokę a kiedy nie może, według orzecznictwa?
7. Przygotowanie do zamknięcia roku po nowemu. Sprawozdanie finansowe krok po kroku.
8. Rozliczanie wyniku finansowego, nadwyżki bilansowej netto lub straty (prawo i orzecznictwo), po nowemu.
9. Obowiązki podatkowe wspólnoty mieszkaniowej w podatku dochodowym od osób prawnych, po zmianach. „Gospodarka zasobami mieszkaniowymi” oraz zwolnienia z innych tytułów, w tym z tytułu dotacji, według najnowszego orzecznictwa NSA.
10. Zeznanie podatkowe CIT-8 i jego korekta, krok po kroku. Rozrachunki z organem podatkowym.
11. Zmiana Ordynacji podatkowej. Odpowiedzialność podatkowa wspólnoty mieszkaniowej a odpowiedzialność pełnomocnika podatkowego.
12. Odpowiedzialność według Kodeksu karnego skarbowego

TERMIN:


Bydgoszcz, 29 stycznia 2018 r.
Wrocław, 1 lutego 2018 r.
Poznań, 8 lutego 2018 r.
Katowice, 15 lutego 2018 r.CENA:
490 zł brutto
(cena szkolenia zawiera: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch,
imienne certyfikaty, indywidualne konsultacje z ekspertem)

Meeting Factory sp. z o.o. | ul. Urzędnicza 39/8 | 30-048 Kraków |  e-mail:  | © 2006-2012

strony internetowe - projektowanie www.evl.pl
Meeting Factory - szkolenia, doradztwo, eventy, konferencje.