news
 

Bezpieczeństwo w zarządzaniu nieruchomościami. Istota tworzenia prawidłowej dokumentacji obiektów, procedur działania, harmonogramów i regulaminów w działaniach zarządczych

13.12.2017, Kazimierz Dolny, 13-15 grudnia 2017 r.

Prowadzący: Witold MALINOWSKI
Licencjonowany zarządca nieruchomości, praktyk z doświadczeniem w przeprowadzaniu kontroli w zakresie zarządczym i utrzymania technicznego różnorodnych obiektów, w tym o charakterze sieciowym. Zawodowo związany z zarządzaniem nieruchomościami komercyjnymi, wieloletni dyrektor ds. technicznych Centrum Handlowo-Rozrywkowego PROMENADA w Warszawie. Wspierał procesy zarządcze w Banku Gospodarstwa Krajowego, brał udział w audycie zarządczym Stadionu Narodowego, oceniał sposób obsługi technicznej jednego z największych w Polsce centrów logistycznych

PROGRAM SZKOLENIA:
Zasady pozyskiwania i grupowania informacji i dokumentów niezbędnych do:
1. Zapewnienia bezpieczeństwa konstrukcji, jej statyki i prawidłowego reagowania na warunki
środowiskowe i sposób użytkowania.
- Zapoznanie się z czynnikami mającymi decydujących wpływ na konstrukcję obiektu
- Rola opinii, ekspertyz i analizy zdarzeń
2. Zapewnienia zgodnej z prawem ochrony przeciwpożarowej uwzględniającej:
- Realizację scenariusza pożarowego obiektu
- Zapoznanie służb i użytkowników z rodzajami i typami instalacji i systemów służących bezpieczeństwu
pożarowemu
- Opracowanie i wdrożenie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego
- Prowadzenie prawidłowej gospodarki systemami przeciwpożarowymi, ze szczególnym
uwzględnieniem dotrzymania zakresu i terminu ich konserwacji
- Właściwe dokumentowanie działań zabezpieczających i zdarzeń pożarowych na obiekcie
- Przygotowanie warunków i wdrożenie procedur ewakuacyjnych
3. Przygotowania na wypadek aktów terrorystycznych, chuligaństwa i wandalizmu
- Podjęcie działań mających na celu zdefiniowanie zagrożeń, opracowanie procedur szkoleniowo-
zaradczych, określenie funkcji uczestników odpowiadających za bezpieczeństwo
- Zapewnienie materialne bezpieczeństwa- monitoring, współpraca z Policją
- Rola służb ochrony
- Działania mające nas celu likwidację szkód
4. Potwierdzenia wykonania działań wymaganych prawem.
5. Ustalenia zasad współpracy w obrębie firmy zarządzającej obiektem.
6. Określenia kompetencji uczestników działań.
7. Przyjęcie zasad potwierdzania działań i dokumentowania do celów finansowych.
8. Sprecyzowania roli protokołów w procesie zarządzania.
9. Określenia odpowiedzialności za utrzymanie systemów, instalacji i urządzeń.
10. Opracowanie i przyjęcie reguł uściślających przedmiot najmu lub użyczenia.
11. Zdefiniowanie odpowiedzialności i podział kosztów za korzystanie z określonych środków.
12. Opracowanie zasad rozliczeń mediów:
- ćwiczenia z tworzenia kluczy alokacyjnych kosztów
- harmonogramy działań-rola w realizacji budżetów.
13. Usystematyzowanie i ułatwienie pracy poprzez prawidłową konstrukcję systemu kompetencji i
odpowiedzialności

TERMIN I MIEJSCE:
13 – 15 grudnia 2017 r., Hotel Król Kazimierz****
ul. Puławska 86, KAZIMIERZ DOLNY

CENA:
1390 zł netto
(w cenę szkolenia wliczono: wykłady teoretyczne, rozwiązywanie zagadnień praktycznych, materiały
szkoleniowe, imienne certyfikaty, wyżywienie, 2 noclegi w pokoju dwuosobowym, relaks w strefie wellness)

Meeting Factory sp. z o.o. | ul. Urzędnicza 39/8 | 30-048 Kraków |  e-mail:  | © 2006-2012

strony internetowe - projektowanie www.evl.pl
Meeting Factory - szkolenia, doradztwo, eventy, konferencje.