news
 

Nowa ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych oraz jej skutki na sprawozdanie finansowe za 2017 r.

23.11.2017, Kraków, 23 listopada 2017 r.

Jedyne w tym roku szkolenie Zofii Rogóż z firmą Meeting Factory

PROWADZĄCA: Zofia ROGÓŻ
Biegły rewident, lustrator, wieloletni praktyk badania sprawozdań finansowych w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych. Ekspert w dziedzinie rachunkowości i finansów w spółdzielniach mieszkaniowych i wspólnotach mieszkaniowych. Autorka Zakładowego planu kont dla spółdzielni mieszkaniowych i wielu artykułów w czasopismach branżowych. Wykładowca na seminariach dla służb finansowych i zarządzających nieruchomościamiPROGRAM:

1. Stosowanie Krajowego Standardu rachunkowości
- w zakresie uzgodnienia majątku z funduszami
- prezentacja w sprawozdaniu finansowym za 2017 r.
2. Zmiany ustawy z dnia 20.07.2017 r. oraz ewidencje w księgach rachunkowych. Skutki tych zmian i ich wprowadzenie do polityki rachunkowości. Uwzględnienie zmian w sprawozdaniu finansowym za 2017 r;
- ewidencja funduszu udziałowego i funduszu zasobowego w części dotyczące wpisowego,
- ewidencja i rozliczenie funduszu remontowego, obowiązek rozliczenia funduszu remontowego po ustaniu członkostwa,
- ewidencja zaległości i skutki wygaśnięcie prawa do lokalu
- ewidencja kosztów utrzymania mienia spółdzielni przez wydzielone ze spółdzielni wspólnoty,
- ewidencja i kontrola dokumentacji przez Spółdzielnie dla powstających wspólnot mieszkaniowych.
3. Ewidencja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi, rozliczanie, księgowanie.
4. Ewidencja funduszu remontowego.
5. Ewidencja pozostałej działalności gospodarczej
6. Przygotowanie do zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2017 r.
7. Przygotowanie sprawozdania finansowego za 2017 r.
MIEJSCE I TERMIN:

KRAKÓW – 27 listopada 2017 r.
Hotel Best Western Premier Kraków, ul. Opolska 14a
CENA:

490 zł netto
(cena szkolenia zawiera: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch,
imienne certyfikaty, indywidualne konsultacje z ekspertem)

Meeting Factory sp. z o.o. | ul. Urzędnicza 39/8 | 30-048 Kraków |  e-mail:  | © 2006-2012

strony internetowe - projektowanie www.evl.pl
Meeting Factory - szkolenia, doradztwo, eventy, konferencje.