news
 

Zasady prowadzenia ewidencji rachunkowej przez wspólnoty mieszkaniowe. Rozrachunki z właścicielami lokali oraz z organami podatkowymi. Prawo, najnowsze orzecznictwo, praktyka

31.10.2017, Warszawa, 25 października 2017 r.
Lublin 31 października 2017 r.

PROWADZĄCA: Eugenia ŚLESZYŃSKA
Wybitna specjalistka i autorka wielu publikacji i książek poświęconych zagadnieniom podatkowym we wspólnotach
mieszkaniowych, w tym "Gospodarka, rachunkowość, podatki oraz rozrachunki wspólnoty mieszkaniowej"PROGRAM:

1. Dowody źródłowe wspólnoty i podstawa prawna prowadzenia ewidencji rachunkowej
według najnowszego orzecznictwa SN. Przykłady księgowania operacji
gospodarczych.
2. Zmiany w sposobie prowadzenia ewidencji rachunkowej i podatkowej.
3. Rozrachunki wspólnoty z właścicielami lokali z tytułu mediów dostarczanych do
lokali, po zmianie ustawy VAT i ustawy o własności lokali.
4. Rozrachunki wspólnoty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
po zmianie ustawy oraz z właścicielami lokali z tytułu zwrotu wydatków z
tego tytułu według orzecznictwa.
5. Kiedy wspólnota mieszkaniowa może doliczać odsetki za zwłokę?
6. Sprawozdanie finansowe i rozliczanie wyniku finansowego, nadwyżki bilansowej
netto lub straty (prawo i orzecznictwo).
7. Czy właścicielom lokali przysługuje roszczenie o podział pieniędzy z rachunku
bankowego?
8. Nowe obowiązki podatnika wspólnoty mieszkaniowej według Ordynacji podatkowej,
zwykłego podatnika i podatnika VAT czynnego. Czy znasz najnowszą interpretację
ogólną MF w tej sprawie?
9. Obowiązki podatkowe wspólnoty mieszkaniowej w podatku dochodowym od
osób prawnych. Zmiany 2016 - 2017 . „Gospodarka zasobami mieszkaniowymi”
oraz zwolnienia z innych tytułów, w tym z tytułu dotacji, według najnowszego
orzecznictwa NSA.
10.Rozrachunki z organem podatkowym.
11.Odpowiedzialność podatkowa wspólnoty mieszkaniowej a odpowiedzialność
pełnomocnika podatkowego. Odpowiedzialność według Kodeksu karnego skarbowego.
12.Czy osoba prowadząca ewidencje wspólnoty i rozrachunki z organami odpowiada
z mocy prawa?MIEJSCE I TERMINY:

Warszawa, 25 października 2017 r.
Lublin, 31 października 2017 r.

CENA:
450 zł netto
(cena szkolenia zawiera: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch,
imienne certyfikaty, indywidualne konsultacje z ekspertem)

Meeting Factory sp. z o.o. | ul. Urzędnicza 39/8 | 30-048 Kraków |  e-mail:  | © 2006-2012

strony internetowe - projektowanie www.evl.pl
Meeting Factory - szkolenia, doradztwo, eventy, konferencje.