news
 

Prowadzenie KOB zgodnie z prawem, z dobrą praktyka zarządczą i korzyścią dla właścicieli

05.09.2017, Kraków, 30 sierpnia 2017 r.
Warszawa, 5 września 2017 r.

Zarządca lub właściciel obiektu budowlanego ma wiele obowiązków wynikających z przepisów, związanych m.in. z przeprowadzaniem przeglądów budowlanych, przechowywaniem dokumentów lub prowadzeniem Książki Obiektu Budowlanego. Jest to ściśle związane z bezpieczeństwem użytkowników obiektów budowlanych oraz dbałością o własny lub powierzony majątek. Za nieprawidłowości w tym zakresie grożą wysokie kary i poważne konsekwencje ze strony organów nadzoru budowlanego, a w skrajnych przypadkach nawet zakaz prowadzenia działalności w zakresie zarządzania nieruchomościami

Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą użyteczną i niezbędną wiedzę z zakresu eksploatacji instalacji i urządzeń, przeprowadzania obowiązkowych przeglądów, tworzenia harmonogramu przeglądów i planu remontów, zarządzania dokumentacją techniczną oraz nauczą się praktycznie wypełniać Książkę Obiektu Budowlanego, dzięki czemu unikną najczęściej popełnianych błędów w tym zakresie, a także zyskają pewność, że inspektorzy nie podważą prowadzonej dokumentacji obiektów.
Szkolenie, do uczestnictwa w którym serdecznie Państwa zapraszamy, prowadzone w formie swobodnej dyskusji i wymiany poglądów i doświadczeń


SZKOLENIE PROWADZI: Witold MALINOWSKI
Licencjonowany zarządca nieruchomości, praktyk z doświadczeniem w przeprowadzaniu kontroli w zakresie zarządczym i utrzymania technicznego różnorodnych obiektów, w tym o charakterze sieciowym. Zawodowo związany z zarządzaniem nieruchomościami komercyjnymi, wieloletni dyrektor ds. technicznych Centrum Handlowo-Rozrywkowego PROMENADA w Warszawie. Wspierał procesy zarządcze w Banku Gospodarstwa Krajowego, brał udział w audycie zarządczym Stadionu Narodowego, oceniał sposób obsługi technicznej jednego z największych w Polsce centrów logistycznych. Prezes Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości WARECKA


PROGRAM:


1. Przeprowadzenie analizy bieżących zmian w Ustawie prawo budowlane.
2. Podstawy prowadzenia KOB i praktyczna rola tego dokumentu w pracy zarządcy.
3. Spełnienie obowiązku w zakresie odpowiedzialności zarządcy odnośnie prowadzenia dokumentacji podstawowej.
4. Metodologia dokonywania wpisów.
5. Przeprowadzanie ocen stopnia zużycia obiektów dla określenia przydatności do eksploatacji - ćwiczenia praktyczne.
6. Zasady prawidłowego wykonywania protokołów kontroli okresowych.
7. Rola protokołów w procesie likwidacji szkód - udokumentowanie kondycji poszczególnych instalacji i elementów obiektów dla oszacowania wielkości poniesionych strat i potwierdzenie prowadzenia działań zapobiegawczych.
8. Rola opinii, ekspertyz i analizy zdarzeń.
9. Zasady prowadzenia dokumentacji eksploatacyjnej instalacji obiektowych jako zespołu integralnych zestawień towarzyszących KOB


MIEJSCE I TERMIN:
KRAKÓW – 30 sierpnia 2017 r.
WARSZAWA - 5 września 2017 r.CENA:
450 zł netto
(cena szkolenia zawiera: materiały szkoleniowe, indywidualne konsultacje z ekspertem, praktyczne ćwiczenia z wykorzystaniem Książki Obiektu Budowlanego, przerwy kawowe, lunch, imienne certyfikaty)

Meeting Factory sp. z o.o. | ul. Urzędnicza 39/8 | 30-048 Kraków |  e-mail:  | © 2006-2012

strony internetowe - projektowanie www.evl.pl
Meeting Factory - szkolenia, doradztwo, eventy, konferencje.