news
 

Kurs prowadzenia Książki Obiektu Budowlanego – praktyczne warsztaty

14.12.2017, Bydgoszcz, 29 listopada 2017 r.
Gdańsk, 7 grudnia 2017 r.
Łódź, 14 grudnia 2017 r.

Zarządca lub właściciel obiektu budowlanego ma wiele obowiązków wynikających z
przepisów, związanych m.in. z przeprowadzaniem przeglądów budowlanych,
przechowywaniem dokumentów lub prowadzeniem Książki Obiektu Budowlanego. Jest to
ściśle związane z bezpieczeństwem użytkowników obiektów budowlanych oraz dbałością o
własny lub powierzony majątek. Za nieprawidłowości w tym zakresie grożą wysokie kary i
poważne konsekwencje ze strony organów nadzoru budowlanego, a w skrajnych
przypadkach nawet zakaz prowadzenia działalności w zakresie zarządzania
nieruchomościami

Podczas szkolenia zdobędziesz użyteczną i niezbędną wiedzę z zakresu eksploatacji instalacji i urządzeń, przeprowadzania obowiązkowych przeglądów, tworzenia harmonogramu przeglądów i planu remontów, zarządzania dokumentacją techniczną oraz nauczysz się praktycznie wypełniać Książkę Obiektu Budowlanego.
Unikniesz także najczęściej popełnianych błędów w tym zakresie, a także zyskasz pewność, że inspektorzy nie podważą prowadzonej przez Ciebie dokumentacji obiektów.
Szkolenie, do uczestnictwa w którym serdecznie Państwa zapraszamy, prowadzone w formie swobodnej dyskusji i wymiany poglądów i doświadczeńProwadzący: Marek KOWALSKI
Licencjonowany zarządca nieruchomości. Od ponad 10 lat zarządza nieruchomościami m.in. budynkami
wielorodzinnymi, obiektami handlowymi oraz produkcyjno-biurowymi. Ukończył studia magisterskie
z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz studia podyplomowe zarządzania nieruchomościami na
Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Doświadczony trener i szkoleniowiecPROGRAM:

1. Wprowadzenie do prawa budowlanego
2. Obowiązkowe przeglądy budynków
3. Tworzenie planu remontów
4. Tworzenie harmonogramu przeglądów
5. Zarządzanie dokumentacją techniczną budynku
6. Praktyczne wypełnianie Książki Obiektu Budowlanego
7. Panel dyskusyjny
8. Egzamin sprawdzający przekazane wiadomościTERMINY:

Bydgoszcz, 29 listopada 2017 r.
Gdańsk, 7 grudnia 2017 r.
Łódź, 14 grudnia 2017 r.
CENA:
450 zł netto
(cena szkolenia zawiera: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch,
imienne certyfikaty, indywidualne konsultacje z ekspertem)

Meeting Factory sp. z o.o. | ul. Urzędnicza 39/8 | 30-048 Kraków |  e-mail:  | © 2006-2012

strony internetowe - projektowanie www.evl.pl
Meeting Factory - szkolenia, doradztwo, eventy, konferencje.