news
 

Kurs prowadzenia Książki Obiektu Budowlanego – praktyczne warsztaty

29.08.2017, Poznań, 29 sierpnia 2017 r.

Adresaci szkolenia:
1.    Osoby odpowiedzialne za zarządzanie nieruchomościami i inwentaryzacje zasobów.
2.    Prowadzący dokumentację techniczną, w tym KOB-y.
3.    Pracownicy administracyjni.
4.    Pracownicy służb ochrony, zabezpieczenia BHP oraz ochrony przeciwpożarowej.
5.    Przedsiębiorcy zarządzający nieruchomościami.
6.    Członkowie zarządów wspólnot mieszkaniowych oraz spółdzielni.
7.    Pracownicy administracyjni obiektów sportowych.
8.    Dyrektorzy i kierownicy administracyjni obiektów oświatowych.
9.    Szefowie i pracownicy zarządzający nieruchomościami komercyjnych, galeriami handlowymi, obiektami użyteczności publicznej.
10.    Pracownicy firm produkcyjnych odpowiedzialni za stan techniczny hal produkcyjnych, magazynów i innych obiektów.
11.    Pracownicy urzędów – osoby, które zarządzają mieniem własności publicznej
12.    Wszystkie osoby, które są odpowiedzialne za przeglądy nieruchomości i prowadzenie KOB

Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą użyteczną i niezbędną wiedzę z zakresu eksploatacji instalacji i urządzeń, przeprowadzania obowiązkowych przeglądów, tworzenia harmonogramu przeglądów i planu remontów, zarządzania dokumentacją techniczną oraz nauczą się praktycznie wypełniać Książkę Obiektu Budowlanego, dzięki czemu unikną najczęściej popełnianych błędów w tym zakresie, a także zyskają pewność, że inspektorzy nie podważą prowadzonej dokumentacji obiektów


Prowadzący: Marek KOWALSKI
Licencjonowany zarządca nieruchomości. Od ponad 10 lat zarządza nieruchomościami m.in. budynkami wielorodzinnymi, obiektami handlowymi oraz produkcyjno-biurowymi. Ukończył studia magisterskie z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz studia podyplomowe zarządzania nieruchomościami na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Doświadczony trener i szkoleniowiec
PROGRAM:

1. Wprowadzenie do prawa budowlanego
2. Obowiązkowe przeglądy budynków
3. Tworzenie planu remontów
4. Tworzenie harmonogramu przeglądów
5. Zarządzanie dokumentacją techniczną budynku
6. Praktyczne wypełnianie Książki Obiektu Budowlanego
7. Panel dyskusyjny
8. Egzamin sprawdzający przekazane wiadomościMIEJSCE I TERMIN:

POZNAŃ – 29 sierpnia 2017 r.
Biurowiec OMEGA, ul. Dąbrowskiego 79A


CENA:
490 zł brutto
(cena szkolenia zawiera: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch,
imienne certyfikaty, indywidualne konsultacje z ekspertem)

Meeting Factory sp. z o.o. | ul. Urzędnicza 39/8 | 30-048 Kraków |  e-mail:  | © 2006-2012

strony internetowe - projektowanie www.evl.pl
Meeting Factory - szkolenia, doradztwo, eventy, konferencje.