news
 

Wspólnota mieszkaniowa oraz zasady prowadzenia ewidencji rachunkowej i rozrachunków z właścicielami lokali oraz z organami podatkowymi. Prawo, najnowsze orzecznictwo, praktyka

28.09.2017, Kraków, 19 września 2017 r.
Katowice, 20 września 2017 r.
Warszawa, 22 września 2017 r.
Wrocław, 25 września 2017 r.
Bydgoszcz, 27 września 2017 r.
Poznań, 28 września 2017 r.

PROWADZĄCA: Eugenia ŚLESZYŃSKA
Wybitna specjalistka i autorka wielu publikacji i książek poświęconych zagadnieniom podatkowym we wspólnotach mieszkaniowych, w tym "Gospodarka, rachunkowość, podatki oraz rozrachunki wspólnoty mieszkaniowej"PROGRAM:

1. Dowody źródłowe wspólnoty i podstawa prawna prowadzenia ewidencji rachunkowej według najnowszego orzecznictwa SN. Przykłady księgowania operacji gospodarczych.
2. Zmiany w sposobie prowadzenia ewidencji rachunkowej i podatkowej.
3. Rozrachunki wspólnoty z właścicielami lokali z tytułu mediów dostarczanych do lokali, po zmianie ustawy VAT i ustawy o własności lokali.
4. Rozrachunki wspólnoty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi po zmianie ustawy oraz z właścicielami lokali z tytułu zwrotu wydatków z tego tytułu według orzecznictwa.
5. Kiedy wspólnota mieszkaniowa może doliczać odsetki za zwłokę?
6. Sprawozdanie finansowe i rozliczanie wyniku finansowego, nadwyżki bilansowej netto lub straty (prawo i orzecznictwo).
7. Czy właścicielom lokali przysługuje roszczenie o podział pieniędzy z rachunku bankowego?
8. Nowe obowiązki podatnika wspólnoty mieszkaniowej według Ordynacji podatkowej, zwykłego podatnika i podatnika VAT czynnego. Czy znasz najnowszą interpretację ogólną MF w tej sprawie?
9. Obowiązki podatkowe wspólnoty mieszkaniowej w podatku dochodowym od osób prawnych. Zmiany 2016 - 2017 . „Gospodarka zasobami mieszkaniowymi” oraz zwolnienia z innych tytułów, w tym z tytułu dotacji, według najnowszego orzecznictwa NSA.
10. Rozrachunki z organem podatkowym.
11. Odpowiedzialność podatkowa wspólnoty mieszkaniowej a odpowiedzialność pełnomocnika podatkowego. Odpowiedzialność według Kodeksu karnego skarbowego.
12. Czy osoba prowadząca ewidencje wspólnoty i rozrachunki z organami odpowiada z mocy prawa?MIEJSCE I TERMINY:

 Kraków, 19 września 2017 r.

Katowice, 20 września 2017 r.

Warszawa, 22 września 2017 r.

Wrocław, 25 września 2017 r.

Bydgoszcz, 27 września 2017 r.

Poznań, 28 września 2017 r.


CENA:
490 zł brutto
(cena szkolenia zawiera: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch,
imienne certyfikaty, indywidualne konsultacje z ekspertem)

Meeting Factory sp. z o.o. | ul. Urzędnicza 39/8 | 30-048 Kraków |  e-mail:  | © 2006-2012

strony internetowe - projektowanie www.evl.pl
Meeting Factory - szkolenia, doradztwo, eventy, konferencje.