news
 

Nowa ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego pod gruntami zabudowanymi i mieszkaniowymi – zasady, tryb i forma oraz problemy prawne i faktyczne dla wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni

30.06.2017, Wrocław, 29 czerwca 2017 r.
Katowice, 30czerwca 2017 r.

PROWADZĄCY: Adam KUDYK
Prawnik z wieloletnim doświadczeniem specjalizujący się w obsłudze inwestycji, prowadzący obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych. Doświadczony trener i wykładowca dla grup zawodowych związanych z rynkiem nieruchomości; specjalizacja w zakresie umów: sprzedaży, najmu, dzierżawy i innych związanych z obrotem nieruchomościami, postępowań prawnych związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości i innych zagadnień z dziedziny nieruchomości oraz obsługi firm deweloperskich i zagranicznych inwestorów. Autor publikacji prasowych i licznych opinii i komentarzy z branży nieruchomości


PROGRAM:

1. Zagadnienia ogólne związane z pojęciem prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – tryb i forma jego ustanawiania przez podmioty publicznoprawne, regulacje zawarte w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny i ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
2. Nowa ustawa o przekształceniu udziałów w użytkowaniu wieczystym gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w udziały we własności gruntów a przepisy kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 21 sierpnia o gospodarce nieruchomościami - zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy.
3. Przekształcenie z mocy prawa - katalog podmiotów prawa objętych przekształceniem prawa użytkowania w prawo własności – przesłanki ustawowe do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, problemy prawne związane ze współużytkowaniem wieczystym nieruchomości przez wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe.
4. Forma prawna przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - opłaty i jej wysokość z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – zasady ustalenia wysokości opłaty zgodnie z przepisami nowej ustawy.
5. Skutki prawne i faktyczne nowej ustawy dla podmiotów publicznoprawnych – JST i SP - o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności a prawa osób trzecich związane z nieruchomością.
6. Aktualizacja opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, a wycena prawa dokonana przez rzeczoznawcę majątkowego zgodnie z przepisami prawa, jako podstawy do ustalenia wartości prawa użytkowania wieczystego podlegającego przekształceniu - zagadnienia prawne i praktyczne, orzecznictwo sądowe


TERMINY:

Wrocław, 29 czerwca 2017 r.
Katowice, 30czerwca 2017 r.CENA:

390 zł brutto
(cena szkolenia zawiera: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch,
imienne certyfikaty, indywidualne konsultacje z ekspertem)

Meeting Factory sp. z o.o. | ul. Urzędnicza 39/8 | 30-048 Kraków |  e-mail:  | © 2006-2012

strony internetowe - projektowanie www.evl.pl
Meeting Factory - szkolenia, doradztwo, eventy, konferencje.