news
 

Techniczne utrzymanie nieruchomości

01.06.2017, Kraków, 1 czerwca 2017 r.

Zarządca lub właściciel obiektu budowlanego ma wiele obowiązków wynikających z przepisów, związanych m.in. z przeprowadzaniem przeglądów budowlanych, przechowywaniem dokumentów lub prowadzeniem Książki Obiektu Budowlanego. Jest to ściśle związane z bezpieczeństwem użytkowników obiektów budowlanych oraz dbałością o własny lub powierzony majątek. Za nieprawidłowości w tym zakresie grożą wysokie kary i poważne konsekwencje ze strony organów nadzoru budowlanego, a w skrajnych przypadkach nawet zakaz prowadzenia działalności w zakresie zarządzania nieruchomościamiPodczas szkolenia zdobędziesz użyteczną i niezbędną wiedzę z zakresu eksploatacji instalacji i urządzeń, przeprowadzania obowiązkowych przeglądów, tworzenia harmonogramu przeglądów i planu remontów, zarządzania dokumentacją techniczną oraz nauczysz się praktycznie wypełniać Książkę Obiektu Budowlanego. Unikniesz także najczęściej popełnianych błędów w tym zakresie, a także zyskasz pewność, że inspektorzy nie podważą prowadzonej przez Ciebie dokumentacji obiektówSZKOLENIE PROWADZI: Marek KOWALSKI
Licencjonowany zarządca nieruchomości. Od ponad 10 lat zarządza nieruchomościami m.in. budynkami wielorodzinnymi, obiektami handlowymi oraz produkcyjno-biurowymi. Ukończył studia magisterskie z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz studia podyplomowe zarządzania nieruchomościami na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Doświadczony trener i szkoleniowiec

PROGRAM:


1. Wprowadzenie do prawa budowlanego
2. Tworzenie planu remontów
3. Umowy na roboty budowlane
4. Zarządzanie dokumentacją techniczną budynku
5. Przeglądu obligatoryjne i nieobligatoryjne
6. Obsługa urządzeń i instalacji budynku
7. Panel dyskusyjny podsumowujący przekazane wiadomościTERMIN:


Kraków, 1 czerwca 2017 r.

CENA:

390 zł netto
(cena szkolenia zawiera: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch,
imienne certyfikaty, indywidualne konsultacje z ekspertem)

Meeting Factory sp. z o.o. | ul. Urzędnicza 39/8 | 30-048 Kraków |  e-mail:  | © 2006-2012

strony internetowe - projektowanie www.evl.pl
Meeting Factory - szkolenia, doradztwo, eventy, konferencje.