news
 

Obowiązujące zmiany w prawie budowlanym na rok 2017 r. oraz planowana nowelizacja przepisów kodeksu postępowania administracyjnego

15.05.2017, Wrocław, 15 maja 2017 r.

PROWADZĄCY: Adam KUDYK
Prawnik z wieloletnim doświadczeniem specjalizujący się w obsłudze inwestycji, prowadzący obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych. Doświadczony trener i wykładowca dla grup zawodowych związanych z rynkiem nieruchomości; specjalizacja w zakresie umów: sprzedaży, najmu, dzierżawy i innych związanych z obrotem nieruchomościami, postępowań prawnych związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości i innych zagadnień z dziedziny nieruchomości oraz obsługi firm deweloperskich i zagranicznych inwestorów. Autor publikacji prasowych i licznych opinii i komentarzy z branży nieruchomości
PROGRAM:


1. Zakres zmian obowiązujących w prawie budowlanym od 1 stycznia 2017 r.- zmiany związane z procedurą zgłaszania zakończenia robót budowlanych, tzw. promesa inwestora.
2. Zmiany związane z inwestycjami liniowymi i budową zjazdów z dróg - znaczenie praktyczne i prawne dla inwestorów.
3. Doprecyzowanie pojęcia istotnego odstępstwa od projektu obiektu budowlanego – kryterium powierzchni obiektu a procentowe różnice w praktyce inwestora/zarządcy.
4. Nowe terminy związane ze zgłaszaniem zakończenia robót budowlanych przez inwestorów i zarządców – tzw. promesa inwestora.
5. Katalog zmian związanych z uchyleniem obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zniesienie wymogu zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych dla niektórych rodzajów robót i obiektów budowlanych.
6. Zmiany związane z legalizacją samowoli budowlanej i nazewnictwem organów.
7. Proponowane zmiany w kodeksie postępowania administracyjnego związane z udziałem stron w postępowaniu, sposobami ich zawiadamiania oraz wprowadzeniem instytucji umowy i ugody administracyjnej.
8. Znaczenie praktyczne i prawne proponowanych zmian w prawie administracyjnym dla inwestora i zarządcy nieruchomości
MIEJSCE I TERMIN:

WROCŁAW – 15 maja 2017 r.
Wrocławski Kompleks Szkoleniowy, ul. Sztabowa 100CENA:

390 zł brutto
(cena szkolenia zawiera: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe,
imienne certyfikaty, indywidualne konsultacje z ekspertem)

Meeting Factory sp. z o.o. | ul. Urzędnicza 39/8 | 30-048 Kraków |  e-mail:  | © 2006-2012

strony internetowe - projektowanie www.evl.pl
Meeting Factory - szkolenia, doradztwo, eventy, konferencje.