news
 

Jak przygotować się do rocznego zebrania wspólnoty mieszkaniowej? Procedura i zasady oraz treść uchwał podejmowanych na zebraniach – zmiany w prawie użytkowaniu wieczystym w 2017 r.

31.01.2017, Kraków, 25 stycznia 2017 r.
Wrocław, 26 stycznia 2017 r.
Katowice, 30 stycznia 2017 r.
Warszawa, 31 stycznia 2017 r.

PROWADZĄCY: Adam KUDYK
Prawnik z wieloletnim doświadczeniem specjalizujący się w obsłudze inwestycji, prowadzący obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych. Doświadczony trener i wykładowca dla grup zawodowych związanych z rynkiem nieruchomości; specjalizacja w zakresie umów: sprzedaży, najmu, dzierżawy i innych związanych z obrotem nieruchomościami, postępowań prawnych związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości i innych zagadnień z dziedziny nieruchomości oraz obsługi firm deweloperskich i zagranicznych inwestorów. Autor publikacji prasowych i licznych opinii i komentarzy z branży nieruchomości




PROGRAM:

1. Podstawy prawne podejmowania uchwał zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.
2. Podział czynności zarządu na zwykłe oraz przekraczające zwykły zarząd nieruchomością wspólną.
3. Czynności podejmowane na podstawie umowy o zarząd nieruchomością oraz czynności podejmowane na podstawie uchwał podejmowanych przez wspólnotę mieszkaniową.
4. Praktyka i zakres czynności podejmowanych na podstawie umowy o zarząd nieruchomością oraz uchwał wspólnoty mieszkaniowej.
5. Właściwa treść uchwał zgodnie z praktyką i orzecznictwem sądowym.
6. Podstawy prawne i faktyczne zaskarżenia uchwały do Sądu oraz termin do wniesienia skargi do Sądu.
7. Sposoby i tryby głosownia na zebraniach wspólnoty, a prawidłowe liczenie głosów – protokoły z zebrań wspólnoty jako środki dowodowe ad eventum.
8. Zmiany w prawie użytkowanie wieczystego związane z przekształceniem z mocy prawa gruntów zabudowanych wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych od 2017 r.




TERMINY:

Kraków, 25 stycznia 2017 r.
Wrocław, 26 stycznia 2017 r.
Katowice, 30 stycznia 2017 r.
Warszawa, 31 stycznia 2017 r.

CENA:

390 zł brutto
(cena szkolenia zawiera: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe,
imienne certyfikaty, indywidualne konsultacje z ekspertem)

Meeting Factory sp. z o.o. | ul. Urzędnicza 39/8 | 30-048 Kraków |  e-mail:  | © 2006-2012

strony internetowe - projektowanie www.evl.pl
Meeting Factory - szkolenia, doradztwo, eventy, konferencje.