news
 

Przygotowanie obiektów do sezonu zimowego

14.12.2016, Warszawa, 14 grudnia 2016 r.

Nieprzewidywalność warunków pogodowych, zmienność temperatur, zwiększone w zakresie komfortu cieplnego wymagania użytkowników, stawiają poważne wyzwania przed osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie obiektów do sezonu zimowego. Odpowiedzialność w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania, konstrukcji i bezpieczeństwa pożarowego jest w przypadku tych nieruchomości szczególna.
Szkolenie, do uczestnictwa w którym serdecznie Państwa zapraszamy, prowadzone w formie swobodnej dyskusji i wymiany poglądów i doświadczeń, obejmuje analizę potencjalnych zagrożeń i próbę sprecyzowania przewidywalnych i koniecznych do podjęcia działań przygotowawczych

SZKOLENIE PROWADZI: Witold MALINOWSKI
Licencjonowany zarządca nieruchomości, praktyk z doświadczeniem w przeprowadzaniu kontroli w zakresie zarządczym i utrzymania technicznego różnorodnych obiektów, w tym o charakterze sieciowym. Zawodowo związany z zarządzaniem nieruchomościami komercyjnymi, wieloletni dyrektor ds. technicznych Centrum Handlowo-Rozrywkowego PROMENADA w Warszawie. Wspierał procesy zarządcze w Banku Gospodarstwa Krajowego, brał udział w audycie zarządczym Stadionu Narodowego, oceniał sposób obsługi technicznej jednego z największych w Polsce centrów logistycznych. Prezes Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości WARECKA

PROGRAM:

1. Identyfikacja słabych elementów konstrukcyjnych obiektów, mogących nie wytrzymać trudów zimy.
2. Zabezpieczenie konstrukcji dachowych i elementów elewacyjnych przed działaniem wiatru, mrozu i opadów.
3. Zapewnienie sprawności elementów umożliwiających swobodną komunikację -zadaszenia, systemy podgrzewania dróg i wjazdów garażowych.
4. Ustalenie miejsc zrzutu śniegu z dachów.
5. Ochrona systemów wodnych, klimatyzacyjnych i innych przed działaniem mrozu i wiatru.
6. Usprawnienie samozamykaczy, uszczelnień w drzwiach i bramach.
7. Zgromadzenie środków przeciwpoślizgowych i odpowiednich narzędzi.
8. Przewidywanie obsady osobowej do działania w sytuacjach ekstremalnych.
9. Zapewnienie środków i narzędzi zapasowych – materiały hydrauliczne, nagrzewnice, agregaty prądotwórcze i inne.
10. Analiza mocy zamówionych elektrycznej i cieplnej.
11. Ustalenie zasad powiadamiania i działania w sytuacjach awaryjnych.

MIEJSCE I TERMIN:

WARSZAWA – 14 grudnia 2016
JM HOTEL, ul. Grzybowska 45



CENA:

590 zł netto
(cena szkolenia zawiera: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe,
imienne certyfikaty, indywidualne konsultacje z ekspertem)

Meeting Factory sp. z o.o. | ul. Urzędnicza 39/8 | 30-048 Kraków |  e-mail:  | © 2006-2012

strony internetowe - projektowanie www.evl.pl
Meeting Factory - szkolenia, doradztwo, eventy, konferencje.